Iedzīvotāji iesaistās pasākumos vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei

AKTUĀLI

Preses konferencē projekta koordinatore Mudīte Kiseļova pastāstīja, ka novadā turpinās projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (Nr. 9.2.4.2/16/1/070) aktivitātes. Dotā projekta realizācija uzsākta šī gada jūnijā un turpināsies līdz pat 2019. gada beigām. Projekts ir vērsts uz divām lielām prioritātēm – slimību profilakses pasākumi un veselības veicināšanas aktivitātes. Projekta ietvaros paredzēts organizēt 28 kompleksus slimību profilakses pasākumus mērķa grupām un vietējai sabiedrībai vērstām uz četrām prioritārajām veselības nozares jomām: sirds un asinsvadu slimības, psihiskā (garīgā) veselība, perinatālā un neonatālā perioda veselība un onkoloģijas jomām. Pasākumu ietvaros plānots slimību profilakses veicināšanai organizēt izglītojošas aktivitātes, ko papildināt ar veselības riska faktoru novērtēšanu, ārstniecības personu konsultācijām, mobilajiem slimību profilakses pasākumiem (piem., asinsspiediena noteikšana, svara un ĶMI noteikšana, glikozes līmeņa noteikšana, informēšana par profilakses nepieciešamību, u.c.).

136 veselības veicināšanas aktivitātes tiks vērstas uz četrām prioritārajām veselības nozares jomām un vērstām sešām tēmām: veselīga uztura lietošanas veicināšanu, fizisko aktivitāšu veicināšanu, atkarību mazināšanu, garīgās veselības veicināšanu, reproduktīvās veselības veicināšanu. Pasākumu cikli ietvers informēšanas un izglītojošus pasākumus, kas orientēti uz konkrētas mērķa grupas uzrunāšanu, semināri un lekcijas, veselības veicināšanas pasākumi pašvaldībā, kas popularizēs rīcības un/vai iespējas iedzīvotājiem, iesaistot pasākumos vismaz 4970 iedzīvotājus.

1.decembrī Medumu pagastā notika psihiskās un garīgās veselības profilakses pasākumi, savukārt 6. un 14. decembrī notiks sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumi. Tie, kas apmeklēs šos pasākumus, varēs praktiski izmērīt asinsspiedienu, veikt glikozes un holesterīna, kā arī svara noteikšanas mērījumus un izrēķināt ķermeņa masas indeksu. Uz vietas varēs konsultēties ar ārstu par savas sirds un asinsvadu veselību. Jāsaka, ka projekta aktivitātēs var iesaistīties ikviens novada iedzīvotājs. Lai veicinātu un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, tad pasākumu laikā klātesošajiem tiek piedāvāta arī veselīgo uzkožu pauzes.

Informācijai par projekta pasākumiem sekojiet līdzi pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, Daugavpils novada pagastu pārvalžu mājas lapās, kā arī pašvaldības sociālā tīkla Facebook vietnē.

 

Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā suminās labākos no labākajiem