Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākumā suminās labākos no labākajiem

AKTUĀLI

Kā preses konferencē pastāstīja Izglītības pārvaldes Jaunatnes projektu koordinatore Milāna Loča, 12. janvārī Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” notiks 2. Daugavpils novada jaunatnes gada noslēguma pasākums. Tā mērķis ir godināt un izcelt tos cilvēkus, kas palīdz virzīt jaunatnes iniciatīvas gan novadā, gan ārpus tā robežām, kā arī tos, kas palīdz īstenot jaunatnes politiku un sniedz savu ieguldījumu jaunatnes darbā. Atšķirībā no pagājušā gada, šogad tiks apbalvoti uzvarētāji 6 nominācijās – “Gada jaunietis”, “Gada jaunatnes darbinieks”, “Gada brīvprātīgais”, “Gada izrāviens”, kā arī šī gada jauninājums – tiks godināta jauniešiem draudzīgākā pagasta pārvalde un aktīvākā skola jaunatnes darbā. Tāpat tiks apbalvoti intelektuālo spēļu uzvarētāji. Pieteikumus nominācijām var iesūtīt gan paši jaunieši, gan jaunatnes darbinieki, gan iedzīvotāju grupas līdz 18. decembrim. Pasākuma organizācijā iesaistās arī brīvprātīgie jaunieši.

Fotogrāfijā - Gada jaunieši 2016.

Notiks Sociālā dienesta organizētie Ziemassvētku un Jaungada pasākumi