Notiks Sociālā dienesta organizētie Ziemassvētku un Jaungada pasākumi

AKTUĀLI

Sociālā dienesta vadītāja Anna Jegorova ikmēneša preses konferencē informēja preses pārstāvjus par Sociālā dienesta organizētajiem Ziemassvētku un Jaungada pasākumiem novadā.

Plānotie pasākumi iesāksies 20. decembrī plkst. 12.00 Daugavpils teātrī, kur uz Jaungada muzikālo pasaku pulcēsies bērni ar īpašām vajadzībām, bērni bāreņi, trūcīgo daudzbērnu ģimeņu bērni (kur ģimenē aug pieci un vairāki bērni), audžuģimenes un Naujenes bērnu nama bērni. Šajā pasākumā katram bērnam tiks pasniegta Daugavpils novada domes sarūpēta dāvana.

27. decembrī Daugavpils novada domes vadība kopā ar folkloras kopu “Dyrbyni” apciemos novada sociālās iestādes. Plkst. 9.00 tiks apmeklēta VSAC “Latgale” filiāle “Kalupe”, plkst. 10.15. – SPC “Pīlādzis”, savukārt plkst. 11.30 – Višķu sociālās aprūpes centrs. Šajās iestādēs kopā ar muzikālo apsveikumu arī tiks pasniegtas novada domes sarūpētās dāvanas klientiem.

28. decembrī plkst. 13.00 Daugavpils novada kultūras centrā “Vārpa” norisināsies ikgadējais tradicionālais Jaungada pasākums novada senioriem un cilvēkiem ar īpašām vajadzībām.

Kā pastāstīja Anna Jegorova, Krievijas ģenerālais konsulāts Daugavpilī ir piedāvājis 13. decembrī plkst. 11.00 80 novada bērniem apmeklēt izrādi “Burvju kuģis” un 26. decembrī plkst. 12.00 – jaungada pasākumu “Troļļu Jaungada piedzīvojumi”, kura apmeklēšanai piešķirtas 25 biļetes. Kopā ar Izglītības pārvaldi tiks izlemts, kuri bērni tiks uzaicināti apmeklēt šos pasākumus.

Katru gadu novada dome sarūpē arī dāvanas iemītniekiem, kuri dzīvo Kalkūnes bērnu namā, Medumu speciālajā internātpamatskolā un Raudas internātpamatskolā, kā arī Subates miera namā. Kā katru gadu, pagastu pārvaldēs notiks pasākumi pirmsskolas vecuma bērniem.

Šogad Sociālais dienests kopā ar Pestīšanas armiju ir iesaistījies kampaņā par vislielāko dāvanu Jaunajā gadā novada bērniem, ko īstenos pagastu sociālie darbinieki.

Pasākums Invalīdu biedrības “Ildra” biedriem, kā ierasts, notiks janvāra mēnesī. Katru gadu šis pasākums ir ļoti kupli apmeklēts. Kā arī jau otro gadu pēc kārtas dāvināšanas priekā dalīsies Daugavpils novada domes darbinieki, sarūpējot dāvanas sociālo centru klientiem. Ja pagājušajā gadā tika apdāvināti “Pīlādža” iemītnieki, šogad dāvanas saņems 70 Višķu sociālās aprūpes centra klienti. Dāvanas tiks pasniegtas laikā starp Ziemassvētkiem un Jauno gadu.

Sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākums