Iedzīvotāji aicināti iesniegt priekšlikumus jaunajiem noteikumiem

AKTUĀLI

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija (VARAM) ir sagatavojusi Ministru kabineta noteikumu projektus “Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem” (turpmāk - Noteikumu projekts par DS)  un “Noteikumi par aizsargājamām alejām”(turpmāk - Noteikumu projekts alejas).

Noteikumu projekts par DS izstrādāts, lai precizētu aizsargājamo dendroloģisko stādījumu administratīvo iedalījumu atbilstoši Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumam, aktualizētu visu dendroloģisko stādījumu (DS) kartogrāfisko materiālu, precizētu 14 DS robežas, kā arī lai noteiktu aizsardzības statusu četriem jauniem DS, mainītu aizsardzības statusu trim DS un atceltu aizsardzības statusu sešiem DS. Noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā, jo plānotais grozījumu apjoms pārsniedz 50% no tiesību akta apjoma.

Noteikumu projekts alejām izstrādāts, lai precizētu aizsargājamo aleju administratīvo iedalījumu, aktualizētu kartogrāfisko materiālu un noteiktu aizsargājamās alejas statusu trim alejām, kas patlaban noteikti kā aizsargājamie dendroloģiskie stādījumi atbilstoši Ministru kabineta 2001. gada 20. marta noteikumiem Nr.131 "Noteikumi par aizsargājamiem dendroloģiskajiem stādījumiem". Noteikumi sagatavoti jaunā redakcijā, jo plānotais grozījumu apjoms pārsniedz 50% no tiesību akta apjoma.

Noteikumu projekti ir pieejami Valsts kancelejas tiesību aktu izstrādes portālā  https://tapportals.mk.gov.lv/ (Tiesību aktu lietas ID 22-TA-2650 un ID 22-TA-2749) un Dabas aizsardzības pārvaldes mājas lapā www.daba.gov.lv - sadaļā Aktualitātes/ Sabiedrības līdzdalība/ Publiski apspriežamie dokumenti https://www.daba.gov.lv/lv/publiski-apspriezamie-dokumenti.

Sīkāku informāciju, par Noteikumu projektiem un kādas izmaiņas īpašumu apsaimniekošanā Noteikumu projekti paredz attiecībā uz konkrētu īpašumu, zemes īpašnieki var uzzināt:

  1. VARAM Dabas aizsardzības departamentā Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494, darba dienās no plkst. 9.00 līdz 16.00, elektroniski un telefoniski sazinoties ar Dabas aizsardzības departamenta Aizsargājamo teritoriju nodaļas vecāko referenti Ivitu Ozoliņu – tel. 66016789, e-pasts: ivita.ozolina@varam.gv.lv vai pasts@varam.gov.lv;
  2. Dabas aizsardzības pārvaldes Dabas aizsardzības departamentā, Baznīcas ielā 7, Siguldā, LV-2150, darba dienās no 9.00 līdz 17.00, elektroniski un telefoniski sazinoties ar  Monitoringa un plānojumu nodaļas vadītāju Sintiju Kotāni - tālr. 28332489, e-pasts: sintija.kotane@daba.gov.lv vai pasts@daba.gov.lv.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus minētajiem noteikumu projektiem un, ja attiecas, tad arī pašvaldībai piederošo zemju īpašumu apsaimniekošanai nākotnē, kas ietilpst noteikumu projektos aprakstītajās īpaši aizsargājamās dabas teritorijās, lūdzam iesniegt ne vēlāk kā līdz 2022. gada 31. oktobrim, nosūtot rakstisku iesniegumu VARAM Peldu ielā 25, Rīgā, LV-1494 vai pa e-pastu: pasts@varam.gov.lv.

Raiņa māja Berķenelē mandolīnu skanējumā noslēdz 2022. gada aktīvo tūrisma sezonu