Iedalīti līdzekļi no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda

AKTUĀLI

Novada domes sēdē pieņemts lēmums iedalīt līdzekļus no Daugavpils novada pašvaldības  ceļu fonda sekojošiem darbiem: ceļa “Ambeļi - Graiži” klātnes atjaunošanai Ambeļu pagastā (45242,00 eiro), ceļa “Krasnoje - Lipinišķi” seguma remontam un ceļa ikdienas uzturēšanai, kā arī ceļa ”Reinišķi - Kudino” nobrauktuvju paplašināšanai (32530 eiro) Biķernieku pagastā, ceļa “Ļūbasti - Ļubasti” un ceļa “Ribaki - Aužguļāni” izskalojumu likvidēšanai Līksnas pagastā (7464 eiro), Rēzeknes ielas ģeokompozīta ieklāšanai Maļinovas pagastā (3069 eiro).

Ņems aizņēmumu projekta „Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” finansēšanai