Iedalīti līdzekļi no Daugavpils novada pašvaldības ceļu fonda

AKTUĀLI

Novada domes sēdē deputāti nobalsoja par līdzekļu iedalīšanu no pašvaldības ceļa fonda 2586 eiro apmērā Maļinovas pagasta pārvaldei Skolas ielas grāvju tīrīšanai, 4689 eiro - Kalupes pagasta pārvaldei ceļa “Rasnači - Baltmuiža” papildus būvdarbiem. Darbi dotajā ceļa posmā notiek šogad, savukārt papildus līdzekļi nepieciešami nobrauktuvju atjaunošanai. 8081 eiro - Salienas pagasta pārvaldei ceļa “Līdaki - Kapari – Jancišķi - Upeslīči - Rožlauki” caurtekas uzstādīšanai un grāvju rakšanai. Šī ceļa posma remonts sākotnēji netika ieplānots visā tā garumā, tādēļ sakarā ar ceļa sākuma posma caurtekas sabrukšanu, nepieciešami līdzekļi jaunas caurtekas uzstādīšanai. Savukārt 1161,60 eiro iedalīti Daugavpils novada domei projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve”  informatīvo stendu izgatavošanai. Šī projekta ietvaros novada teritorijā tiek pārbūvēti trīs ceļi. Darbu noslēgumā nepieciešama informatīvo tāfeļu uzstādīšana, kas ir viens no projekta nosacījumiem.

Apstiprinātas projektu ieceres projektu pieteikumu pieņemšanas 7. kārtai