Apstiprinātas projektu ieceres projektu pieteikumu pieņemšanas 7. kārtai

AKTUĀLI

Novada domes sēdē apstiprināta 7 projektu ieceru iesniegšana biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” izsludinātajā projektu pieteikumu pieņemšanas 7. kārtā, Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai”.

Pirmais ir biedrības “Daugavpils novada TIC” iesniegtas projekts “Gājēju dabas takas izveide Slutišķi-Slutišķu kraujā”. Dotā izziņu taka ir vērtīga ar to, ka tā savienos Slutišķu ciemu ar Slutišķu krauju, izejot cauri vairākiem biotopiem, atvērs vairākus skaistus skatus no plānotajiem tiltiņiem, kā arī šķērsos vairākas karengravas. Taka būtu interesanta dabas draugiem, tūristiem, atpūtniekiem un vietējai kopienai. Projekta vērtīgumu piedod arī tas, ka abos takas galapunktos jau ir labiekārtoti objekti, kas tikai palielinās interesi par jauno objektu. Kopējā projekta summa varētu būt 18 000 eiro ar PVN.

Biedrība “Mednieku kolektīvs  Ambeļi” ar savu projekta ieceri vēlas turpināt iesākto ideju "Mednieku namiņa un trofeju telpas izveide Ambeļu pagasta Parka ielā 14”. Namiņā plānots turpināt rīkot Latvijas Mednieku savienības biedru sanāksmes un profesionālās pilnveides lekcijas, veicinot sadarbības stiprināšanu, pieredzes apmaiņu, zināšanu pārnesi, dialoga veicināšanu, labās prakses nodošanu un pārņemšanu vietējā teritorijā starp mednieku kolektīviem. Biedrība nāca pie secinājuma, ka jāpilnveido izveidotā infrastruktūra un iznomātās ēkas otrajā daļā jāveido iespēja bērniem, jauniešiem, jaunajiem un esošajiem medniekiem, trenēt iemaņas precīzai šaušanai ar pneimatisko šauteni un lokiem pa skrejošu mērķi. Biedrības rīkotajos publiskajos pasākumos pieprasījums pēc šādas iespējas ir liels un atsaucība iespējai iemēģināt šādas prasmes, gan ar pneimatisko šauteni, gan ar loku, bija liela. Biedrība jau ir iesākusi sarunas ar profesionāliem loku amatniekiem un instruktoriem par šīs ieceres realizēšanu. Projekta aptuvenās izmaksas sastāda 42 500 eiro.

Savukārt biedrība “Jubra” startē ar projekta ieceri labiekārtot un iegādāties aprīkojumu Latgalisko tradīciju un prasmju mājai “Ambeļu skreine”, kas uzlabotu socializēšanos un kultūras tradīciju vides kvalitāti. 2017.gadā biedrība “Jubra” ir saņēmusi kultūras zīmi “Latviskais mantojumus” par latgalisko tradīciju un prasmju kopšanu. “Ambeļu skreine” ir iecienīts un tūristu apmeklēts objekts, kurš popularizē Daugavpils novadu Latvijā un ārvalstīs. Iesniedzot projekta pieteikumu, biedrība “Jubra” vēlas papildināt “Ambeļu skreinē” sniegtos pakalpojumus – piedāvāt apmeklētāju izmitināšanu, nodrošināt kvalitatīvu pasākumu apskaņošanu, labiekārtotu mājas apkārtni ārtelpas aktivitāšu īstenošanai. Projekta plānotās aktivitātes: ēkas griestu bēniņos, verandas, pieliekamā siltināšana, elektriskā apgaismojuma un kontaktligzdu izbūvēšana bēniņos, jumta frontonu atjaunošana un papildināšana ar logu un durvīm, lietus ūdeņu savākšanas sistēmu uzstādīšana jumtam, logu apmaļu nomaiņa, matraču, segu, spilvenu un gultas veļas komplektu iegāde nometņu un semināru dalībnieku izmitināšanai, mobilās akustiskās sistēmas komplektu un brīvroku mikrofonus balsīm un tautas mūzikas instrumentiem iegāde, teritorijas labiekārtošana. Šī projekta plānotās izmaksas ir 22 000 eiro.

Biedrība “Līksnas Muižas kapela” ar savu projekta ieceri vēlas saglabāt Līksnas muižas kapelas ēku, izmantojot to kultūras dzīves un tūrisma aktivitātēm. Līksnas Muižas kapela ir Daugavpils novada kultūras mantojuma objekts, celta 1770. gadā, un ir vienīgais  Līksnas muižas apbūves objekts, kas saglabājies līdz pat mūsdienām. Pēc īpašnieku maiņas 2015. gadā un biedrības “Līksnas muižas kapela” nodibināšanas 2017. gadā pašu spēkiem sākta ēkas rekonstrukcija un vides pieejamības nodrošināšana, kas kopš tā brīža kalpojusi par dažādu kultūras dzīves norišu vietu. Visaktuālākā problēma patlaban ir pagaidu griestu konstrukcijas nomaiņa un ieejas vārtu atjaunošana. Šo darbu veikšana uzlabos vides pieejamību un ēkas estētisko veidolu un ļaus to vēl aktīvāk izmantot gan kā tūrisma objektu Līksnas muižas parka teritorijā, gan dažādu pasākumu un aktivitāšu norises vietu, kuros tiek iesaistīti sabiedrības vismazāk aizsargātie slāņi – seniori, kā arī bērni no nelabvēlīgām ģimenēm. Diemžēl kapelas ēkas rekonstrukcijas darbus apgrūtina finanšu līdzekļu trūkums, kā arī darbu izmaksas sadārdzina tas, ka pamatā darbi veicami tikai ar pacēlāju palīdzību. Šī projekta īstenošanai būtu nepieciešami 10 000 eiro.

Biedrības  “Kulturys studeja Speiga” iecere ir aprīkot Ambeļu brīvā laika centru sabiedrisko aktivitāšu nodrošināšanai. Ambeļu Brīvā laika centrā tiek nodrošināta iespēja izmantot virtuvi sabiedriskām vajadzībām, kā arī piedāvātas veļas mazgāšanas/žāvēšanas iespējas. Katru mēnesi šo iespēju izmanto novada iedzīvotāji, kā arī biedrība un kultūras centra organizaotir dažādiem pasākumiem. Tajā pat laikā iekārtas centrā nolietojas, daļa no tām ir norakstītas un vairs nespēj veikt nepieciešamās funkcijas. Biedrība sadarbojas ar Ambeļu kultūras centru un kopā organizē pasākumus tradicionālās virtuves popularizēšanai, savukārt esošā aprīkojuma trūkums un arī tā sliktais stāvoklis ierobežo iespēju šādus pasākumus organizēt arī turpmāk. Projekta finansējums sastāda 8 000 eiro.

Biedrības “Demenes "Sociālā atbalsta centrs"” iecere ir “Paaudžu nama” “Paspārne” izveide. Tās mērķis ir vientuļu cilvēku vides un dzīves apstākļu kvalitātes uzlabošana, attīstot paaudžu saikni starp senioriem un jaunajām māmiņām, kas nonākušas krīzes situācijā. Projekta gaitā plānota telpu lietošanas veida maiņa un pielāgošana pakalpojumu saņēmējiem. Projekta plānotais finansējums sastāda 50 820 eiro.

Atbalstīta tika arī Višķu pagasta biedrības “Lauku studija” projekta iecere “Kvalitatīvas apskaņošanas aparatūras iegāde II kārta”. Biedrība "Lauku studija"  darbojas kopš 2014. gada novembra, un kopš dibināšanas brīža aktīvi iesaistījusies ar pagasta kultūras vides dažādošanas un iedzīvotāju brīvā laika pavadīšanas pasākumu atbalstu, organizējot bezmaksas instrumentālās mūzikas nodarbības pagasta jauniešiem un pieaugušajiem. 2017. gadā īstenots projekts, kura gaitā iegādāti mūzikas instrumenti un aprīkojums. Biedrības pārstāvji cer, ka mūsdienīga aprīkojuma izmantošana nodrošinās pilnvērtīgu un kvalitatīvu instrumentālās mūzikas izpildījumu un skanējumu, cels pasākumu tehniskās organizēšanas līmeni, bet kvalitatīvs mūzikas skanējums var kļūt par vienu no kvalitātes kritērijiem, pēc kura palielināsies kultūras pasākumu apmeklētāju skaits. Projekta plānotais finansējums ir 50 000 eiro.

Savukārt Daugavpils novada pašvaldība iesniegusi projekta ieceri Daugavpils novada kapsētu digitalizācijai. Tā mērķis ir veikt digitalizāciju, tādā veidā atvieglojot iedzīvotājiem informācijas ieguvi pat brīvajām apbedījuma vietām un sniegtu iespēju apzināt savu senču atdusas vietas, nodrošinot kvalitatīvu un sasniedzamu pakalpojumu pieejamību. Projektam ir arī vēsturiskais aspekts - apzināt vēsturiski nozīmīgas personības. Daugavpils novada pašvaldībai piederošas kapsētas aizņem 77, 83.7883 ha. Ņemot vērā nepieciešamos darbus, kapsētu digitalizācijai nepieciešami aptuveni 60 379 eiro.

Projekta ideju atbalstīšanas gadījumā, Daugavpils novada dome nodrošina līdzfinansējumu 10 % apmērā no projekta attiecināmo izmaksu summas, kas nepārsniedz 50 000 eiro, paredzot nepieciešamos līdzekļus novada domes 2020. gada budžetā.

Izsludinātā projektu pieteikumu pieņemšanas 7. kārtā kopējais pieejamais finansējums ir 384 933,28 eiro. Projektu pieteikumu izvērtēšanu pēc biedrības „Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerība „Kaimiņi” veic arī Lauku atbalsta dienests.

Fotogrāfijā: Latgalisko tradīciju un prasmju māja “Ambeļu skreine"

Investīciju plānu papildinās ar sadaļu par sabiedrības aktualitātēm