Gunārs Kucins turpmāk vadīs novada Sporta nodaļu

AKTUĀLI

Gunārs Kucins ir jaunais Sporta nodaļas vadītājs, kas savus pienākumus uzsācis pildīt ar 1. novembri.

Gunārs ir absolvējis Daugavpils Pedagoģisko universitāti un ieguvis darbmācības, ģeogrāfijas un deju skolotāja, bet 2005. gadā - arī fiziskās audzināšanas skolotāja kvalifikāciju. Līdz 1997. gadam strādājis Kalupes pamatskolā par darbmācības skolotāju, bet kopš 1998. līdz 2015. gadam par sporta skolotāju Vaboles vidusskolā.

Skolas vadība un kolektīvs Gunāru raksturo kā radošu, atbildīgu un talantīgu pedagogu. Pateicoties skolotājam, sports audzēkņiem kļuva par mīļāko priekšmetu, un arī skolas absolventi, pateicoties skolotāja Gunāra Kucina ieguldītajam darbam, ir Daugavpils novada sporta dzīves fani un dalībnieki arī pēc skolas beigšanas.

Kopš 2009. gada Gunārs ir strādājis par Vaboles pagasta sporta dzīves organizatoru. Viņa vadībā tika organizēti dažādi sporta pasākumi, tūrisma pārgājieni, fiziskās aktivitātes un sporta nometnes. Ir bijis par sabiedrisko treneri pagasta basketbola, volejbola un novusa komandai. Pārstāvot sacensībās pagasta un novada godu, komandas ieguvušas godalgotas vietas. 2015. gadā ikgadējā pasākumā “Sporta laureāts” Vaboles pagasta pārvaldei piešķirta uzvara nominācijā “Novada labākā pagasta pārvalde sporta darba organizācijā”.

No 2010. līdz 2015. gadam Gunārs Kucins ir veiksmīgi piedalījies Daugavpils novada sporta skolas darbībā, strādājot par vieglatlētikas treneri. Viņa pienākumos ietilpa komplektēt un vadīt vieglatlētikas treniņu grupas, kā arī organizēt sacensības. Sevi šajā darbā pierādījis kā centīgu un apzinīgu treneri. Labprāt piedalījās dažādos kvalifikācijas paaugstināšanas semināros, vēlāk ar iegūtajām zināšanām dalījies ar citiem kolēģiem.

 

Atjaunots Višķu mācību korpusa jumts un ieejas mezgls