Atjaunots Višķu mācību korpusa jumts un ieejas mezgls

AKTUĀLI

 Projekta ietvaros veikta Malnavas koledžas izglītības īstenošanas vietas "Višķi" mācību korpusa Nr. 2 ēkas jumta un ieejas mezgla vienkāršota atjaunošana. Jumts papildus siltināts, pārbūvēts dzegas mezgls, nomainīta lietus novadīšanas sistēma un otrajā stāvā nomainīti četri logi. Lai nodrošinātu ēkas pieejamību cilvēkiem ar īpašām vajadzībām, pilnībā pārbūvēts galvenās ieejas lievenis un uzstādīts panduss ar nožogojumu. Virs galvenās ieejas demontēti ķieģeļu izcilnīši, veikta sienu izlīdzināšana un siltināšana. Pārējai ēkas daļai veikts ķieģeļa mūra un cokola apmetuma remonts, kā arī izveidota betona apmale. Būvniecības darbus veica SIA “VANPRO”.

Jāatzīmē, ka šis mācību korpuss sākotnēji tika uzbūvēts 1967. gadā. Līdz šim ēkai netika veikts kapitālais remonts, tāpēc bija izveidojošās deformācijas ēkas jumtā un sienās, kas radīja nokrišņu iekļūšanu mācību kabinetos un palīgtelpās.

Projekts “Višķu pagasta, Malnavas koledžas Višķu filiāles fiziskās vides uzlabošana – mācību korpusa fasādes un jumta remonts” realizēts valsts budžeta programmas “Mērķdotācijas pašvaldību pasākumiem” ietvaros. Kopējās projekta izmaksas ir 88 570 EUR (ar PVN), no kuriem 20 000 EUR piešķirti no valsts budžeta līdzekļiem, savukārt pārējo sedz pašvaldība.

 

Noslēdzies viesu mājas „Rudzupuķes” renovācijas projekts