Grozīti Saistošie noteikumi “Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”

AKTUĀLI

Saskaņā ar Daugavpils novada domes sēdē pieņemto lēmumu, tiek grozīti domes Saistošie noteikumi Nr. 14 “Par vienreizējiem pabalstiem Daugavpils novada pašvaldībā”, līdz ar kuriem tie tiek papildināti ar sadaļu “Vienreizējs pabalsts invalīdiem kopš bērnības”. Tiesības saņemt pabalstu būs invalīdiem kopš bērnības, kuru deklarētā dzīvesvieta ir Daugavpils novada administratīvā teritorija un kuru ienākumi ir līdz 128.06 eiro mēnesī. Pabalsts tiek izmaksāts 50 eiro apmērā vienu reizi gadā. Lai saņemtu šo pabalstu, personai Sociālajā dienestā ir jāiesniedz iesniegums pabalsta piešķiršanai un apliecība vai Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas lēmums. Saistošo noteikumu īstenošanai 2018. gadā no pašvaldības budžeta būs nepieciešami 1300 eiro.

Līdz šiem grozījumiem pašvaldībā tika izmaksāti sekojoši pabalsti: vienreizējs pabalsts personām, kuras atbrīvojušās no ieslodzījuma vietas, pabalsts apbedīšanai, dzimšanas dienas pabalsts, svētku pabalsts un pabalsts onkoloģisko saslimšanu pacientiem.

Dotie grozījumi stāsies spēkā pēc to publicēšanas “Daugavpils novada vēstīs”.

Demenē un Višķos iedzīvotājus izglītoja par sirds un asinsvadu slimību profilaksi