Demenē un Višķos iedzīvotājus izglītoja par sirds un asinsvadu slimību profilaksi

AKTUĀLI

Daugavpils novadā turpinās projekta “Pasākumi vietējās sabiedrības veselības veicināšanai un slimību profilaksei” (nr. Nr. 9.2.4.2/16/1/070 ) aktivitātes. Dotā projekta realizācija uzsākta šī gada jūnijā un turpināsies līdz pat 2019. gada beigām. Projekts ir vērsts uz divām lielām prioritātēm – slimību profilakses pasākumi un veselības veicināšanas aktivitātes.

Projekta ietvaros paredzēts organizēt 28 kompleksus slimību profilakses pasākumus mērķa grupām un vietējai sabiedrībai vērstām uz četrām prioritārajām veselības nozares jomām: sirds un asinsvadu slimības, psihiskā (garīgā) veselība, perinatālā un neonatālā perioda veselība un onkoloģijas jomām. Pasākumu ietvaros plānots slimību profilakses veicināšanai organizēt izglītojošas aktivitātes, ko papildināt ar veselības riska faktoru novērtēšanu, ārstniecības personu konsultācijām, mobilajiem slimību profilakses pasākumiem.

136 veselības veicināšanas aktivitātes tiks vērstas uz četrām prioritārajām veselības nozares jomām un vērstām sešām tēmām: veselīga uztura lietošanu, fiziskajām  aktivitātēm, atkarību mazināšanu, garīgo un reproduktīvo veselību, iesaistot pasākumos vismaz 4970 iedzīvotājus.

1.decembrī Medumu pagastā notika psihiskās un garīgās veselības profilakses pasākumi, savukārt 6. un 14. decembrī noritēja sirds un asinsvadu slimību profilakses pasākumi Demenē un Višķos. Tie, kas apmeklēja šos pasākumus, varēja praktiski izmērīt asinsspiedienu, veikt glikozes un holesterīna, kā arī izrēķināt ķermeņa masas indeksu. Uz vietas varēja konsultēties ar ārstu par savas sirds un asinsvadu veselību. Lai veicinātu un popularizētu veselīgu dzīvesveidu, tad pasākumu laikā klātesošajiem tika piedāvātas arī veselīgo uzkožu pauzes.

Projekta vadītāja Mudīte Kiseļova stāsta, ka novērojumi liecina, ka lielākā interese par veselības pasākumiem ir no senioru puses, bet projekts paredz iesaisti visām sabiedrības grupām.

Višķu pagasta iedzīvotājas Marija Šaršune un Valentīna Andiņa, pēc ārstes Intas Vaivodes lekcijas noklausīšanās, atzina, ka pasākums bija interesants un noderīgs. “Man ļoti patika. Izskaidroja gan par holesterīnu, gan sirds problēmām, ar kurām pati esmu saskārusies. Vēlreiz tika atgādināts, ka mūsu cienījamos gados vajag uzmanīties ar ēdiena izvēli un ir fiziski jākustas, lai nekļūtu dūšīgs. Ikdienā es dejoju un bieži braucu ar velosipēdu, tomēr šodien dzirdētais mudināja pievērsties arī nūjošanai, jo tas nodarbina visas muskuļu grupas,” pastāstīja V. Andiņa.

 “Es atsvaidzināju atmiņā savus studiju laikus Fizkultūras institūtā, kur bija jāmācās anatomija. Šis tas ir arī lasīts presē, grāmatās, redzēts televīzijā, bet ir ļoti labi laiku pa laikam atsvaidzināt šīs zināšanas. Ārstei izdevās ļoti interesants stāstījums,” papildināja Marija Šaršune, kura vairāku gadu garumā Špoģu vidusskolā bija fizkultūras skolotāja un šobrīd ir Višķu pagasta senioru deju kopas “Magones” vadītāja. “Mēs divas reizes nedēļā nākam uz deju nodarbībām, manuprāt, šāda izkustēšanās ir ļoti laba. Agrāk mums bija arī folkloras ansamblis un tad bija vispār lieliski, jo varēja arī izdziedāties, tādējādi atbrīvojot bronhus un elpošanu. Dejošanu un dziedāšanu var apvienot, kā lielisku stresa noņēmēju. Arī tikšanās ar līdzcilvēkiem un izrunāšanās rada labvēlīgas emocijas.”

Uz jautājumu, vai kundzes vēlētos, lai tiek organizētas papildus sportiskās nodarbības, domas dalījās. Valentīnas kundze uzskata, ka ar deju nodarbībām, mājas soli un dārziņa aprūpēšanu, ir pietiekami, savukārt Šaršunes kundze atzina, ka kolektīvā vingrošanas vai nūjošanas grupa būtu ļoti noderīga. Svarīgākā ir iedzīvotāju vēlme un gatavība šādu iniciatīvu atbalstīt.

Informācijai par projekta pasākumiem sekojiet līdzi pašvaldības mājas lapā www.daugavpilsnovads.lv, Daugavpils novada pagastu pārvalžu mājas lapās, kā arī pašvaldības sociālā tīkla Facebook vietnē.

FOTOGALERIJA

Svarīgākais par E-veselību