Goda dienā sumināja labākos izglītojamos

AKTUĀLI

Noritēja vēl viens 365 piepildītu, izzinošu un radošu dienu gads, kad vienlaicīgi atzīmējam arī simtgadi kopš pirmās Saeimas sēdes 1922. gada 7. novembrī. Līdz ar parlamenta sanākšanu spēkā stājās Latvijas valsts pamatlikums – Satversme. Tā noteica valsts iekārtu un varas īstenošanas principus. Vārdu “Satversme” darinājis jaunlatvietis Kronvaldu Atis, ilgi pirms valsts dibināšanas, tālajā 1869. gadā. Viņš ierosināja šo vārdu lietot konstitūcijas apzīmēšanai, jo “cilvēki tādēļ pieņēmuši likumus, lai tiem būtu vajadzīgā laikā, kur patverties, li tiem būtu tversmes.” Par godu šim notikumam pasākuma ievadā tika parādīta īsfilma par Latvijas Saeimas simtgadi.

Pēc īsfilmas klātesošie nodziedāja himnu un Augšdaugavas novada tradicionālais pasākums “Goda diena” varēja sākties. Jau piekto reizi, Augšdaugavas novads godina izglītības iestāžu skolēnus, kuri ar labām un teicamām sekmēm apgūst mācību priekšmetus, piedalās olimpiādēs, ārpusstundu aktivitātēs un pasākumos, popularizē skolas un Augšdaugavas novada vārdu. Ielūgtos viesus uzrunāja domes priekšsēdētājs Arvīds Kucins, atzīmējot, ka jābūt pateicīgiem skolām, izglītojamajiem, jaunatnei par iegūtajām sekmēm: “Jaunie cilvēki, iespējams, vēl neaizdomājas, kādēļ labas sekmes ir nepieciešamas, bet pēc kāda laika jūs sapratīsiet, ka darāt to sev un savai nākotnei. Pēc daudziem gadiem, kad sasniegsiet virsotnes, jums būs gandarījums, ka labi mācījāties. Liels paldies arī pedagogiem un visiem iesaistītajiem, kas palīdzēja nonākt pie izciliem rezultātiem!”

Kopumā tika godināti 23 izglītojamie no 15 Augšdaugavas novada pašvaldības skolām. Augšdaugavas novada pašvaldības Pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī saņēma:

 • Kalupes pamatskolas 6. klases skolnieks Rinalds Simanovičs;
 • Zemgales vidusskolas 6. klases skolnieks Vladislavs Vanags;
 • Laucesas pamatskolas 7. klases skolniece Kristīne Lapacka;
 • Salienas vidusskolas 7. klases skolnieks Nikolajs Stepanovs;
 • Lāču pamatskolas 8. klases skolniece Evelīna Koļesņika;
 • Medumu speciālās pamatskolas 8. klases skolniece Neonila Verza;
 • Naujenes pamatskolas 8. klases skolniece Veronika Panovska;
 • Vaboles vidusskolas 8. klases skolniece Linda Rušeniece.

Augšdaugavas novada pašvaldības Pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī saņēma:

 • Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 9. klases skolnieks Adrians Ivo Šaršuns;
 • Biķernieku pamatskolas 9. klases skolniece Alina Gerasimova;
 • Ilūkstes Raiņa vidusskolas 9. klases skolniece Annija Dambīte;
 • Randenes pamatskolas 9. klases skolniece Valērija Aņisimova;
 • Sventes vidusskolas 9. klases skolniece Anna Virbale;
 • Augšdaugavas novada Sporta skolas MT-7 grupas audzēkne Ksenija Kozlova.

Augšdaugavas novada pašvaldības Pateicības rakstu par labām un teicamām sekmēm mācībās, aktīvu iesaistīšanos ārpusstundu aktivitātēs un skolas pārstāvēšanu novadā un valstī saņem:

 • Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 2. kursa audzēkne Ņina Strogonova;
 • Špoģu vidusskolas 11. klases skolniece Emma Zdanovska;
 • Zemgales vidusskolas 11. klases skolniece Jeļena Goršentova;
 • Ilūkstes Raiņa vidusskolas 12. klases skolniece Dana Viviāna Cirse;
 • Salienas vidusskolas 12. klases skolniece Oksana Kovaļevska;
 • Sventes vidusskolas 12. klases skolniece Valērija Sokolova;
 • Špoģu vidusskolas 12. klases skolniece Gunita Skutele;
 • Vaboles vidusskolas 12. klases skolnieks Marts Vilcāns;
 • Augšdaugavas novada Sporta skolas SMP-3 grupas audzēknis Kristaps Trafimovs.

Pateicības tika izteiktas arī izglītības iestādēm par gada garumā kopā ieto ceļu, nesavtīgo darbošanos, īstenojot aktivitātes skolā, piedaloties izglītības pārvaldes rīkotajos pasākumos, izzinot tradīcijas, izkopjot savstarpējo attiecību kultūru, darbu komandā un veicinot pilsonisko pašapziņu. Pateicības rakstu pasniedza Bebrenes vispārizglītojošajai un profesionālajai vidusskolai, Biķernieku pamatskolai, Ilūkstes Raiņa vidusskolai, Kalupes pamatskolai, Laucesas pamatskolai, Lāču pamatskolai, Medumu speciālajai pamatskolai, Naujenes pamatskolai, Randenes pamatskolai, Salienas vidusskolai, Sventes vidusskolai, Špoģu vidusskolai, Vaboles vidusskolai, Zemgales vidusskolai un Augšdaugavas novada Sporta skolai.

“Izglītojamie, atceraties, ka jūs dzīvojat vislabākajā un skaistākajā zemē. Mums ir četri gadalaiki, burvīga augu un dzīvnieku bagātība. Mums ir arī valsts, kura ir brīva. Novēlu, lai jūs nākotnē kļūtu par savas valsts sastāvdaļu un izmācoties, kļūtu par labiem speciālistiem Augšdaugavas novadā,” pasākuma izskaņā teic Janita Zarakovska.

Pasākuma viesus ar priekšnesumiem priecēja Ilūkstes Raiņa vidusskolas deju kolektīvs “Ance” (skolotājas Anitas Meikšānes vadībā), Naujenes pamatskolas ansamblis (Innas Kralikas vadībā), Naujenes pamatskolas folkloras kopa “Mazā Rūžeņa” (Ingas Zeiles vadībā), Naujenes pamatskolas ansamblis “Lāčplēši” (Innas Kralikas vadībā).

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Svētku priekšvakarā tiks pasniegti pašvaldības Atzinības raksti