Svētku priekšvakarā tiks pasniegti pašvaldības Atzinības raksti

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldībā jau par tradīciju kļuvis Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienas priekšvakarā sumināt savus novada ļaudis, pasniedzot Atzinības rakstus aktīvākajiem, radošākajiem un profesionālākajiem iedzīvotājiem un pašvaldības iestāžu darbiniekiem.   

Atzinības rakstu saņems:

 • Elvīra Kokina - Maļinovas pagasta pārvaldes bibliotēkas vadītāja;
 • Evita Kusiņa - Koļesņika - Naujenes Novadpētniecības muzeja direktore;
 • Olga Kuzmina - Naujenes kultūras centra vadītāja;
 • Andrejs Elksniņš - Z/S “Vetiņi” īpašnieks, veterinārārsts;
 • Ģimenes uzņēmums “Dvietes īstais lauku saldējums”;
 • Inese Jakobsone - IK “Višķezers” īpašniece;
 • Nora Poiša - Atpūtas kompleksa “Lielbornes muiža” īpašniece;
 • Jānis Proms - Višķu pagasta pārvaldes vadītājs;
 • Gunārs Mošāns - SIA “Ornaments” elektriķis;
 • Vanda Kezika - ilggadējā Augšdaugavas novada pašvaldības izpilddirektore;
 • Irēna Bogdanova - Ilūkstes pilsētas administrācijas Vispārējās nodaļas vadītāja;
 • Anita Pabērza - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Inženiertehniskās nodaļas transporta tīklu inženiere;
 • Vasīlijs Ļeonovs - pašvaldības aģentūras “Višķi” elektriķis;
 • Ruta Grustāne - Višķu pagasta Valsts un pašvaldības vienotā klientu centra klientu apkalpošanas speciāliste;
 • Olga Lukaševiča - Augšdaugavas novada pašvaldības centrālās administrācijas Attīstības pārvaldes Plānošanas nodaļas vadītāja;
 • Vilnis Bašķis - Subates pilsētas iedzīvotājs;
 • Ingrīda Litiņa - Vaboles vidusskolas direktores vietniece izglītības jomā, matemātikas, datorikas skolotāja, gaidu vienības vadītāja;
 • Anna Vaidere - Naujenes pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķītis” vadītāja;
 • Ilga Mališeva - Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas direktora vietniece profesionālās izglītības jomā;
 • Ināra Pomjalova - Augšdaugavas novada Sociālā dienesta Sociālās palīdzības nodaļas vadītāja;
 • Svetlana Kužele - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” māsas palīgs;
 • Veneranda Jefimova - SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” Infekciju nodaļas māsas palīgs;
 • Jānis Kolns - Līksnas Vissvētās Jēzus Sirds Romas katoļu draudzes prāvests.

Atzinības raksti tiks pasniegti svinīgā pasākumā 16. novembrī Kultūras centrā “Vārpa”.

Radošu un uzņēmīgu cilvēku dienai veltīts atpūtas vakars