Ģimenes diena Līksnā

AKTUĀLI

Ģimene. Šis vārds katram izsaka kaut ko savu, bet lielākā daļa no mums nevaram iedomāties to bez tuvajiem cilvēkiem un mājām, kas ir mūsu miera osta, kura var paslēpties no trakā ikdienas skrējiena. Un tikai kopīgi svētki, kopā būšana stiprina ģimeni. Tāpēc 14. maijā Līksnas Muižas parkā ieradās ģimenes no malu malām, lai svinētu Ģimenes dienu, apsveiktu savas māmiņas, aktīvi atpūstos un pabūtu kopā.

Pasākuma organizētāji bija parūpējušies par to, lai katras ģimenes dažādām paaudzēm būtu iespēja darboties individuālajās, gan ģimeņu stafetē, kā arī atpūsties, noskatoties teātru izrādes.

Vislielākā atsaucība no līdzjutēju puses tika mazuļiem ātrrāpošanas sacensībā, kurā piedalījās pieci drosmīgi un izveicīgi dalībnieki. Lai tos iedrošinātu nonākt līdz finišam pēc iespējas ātrāk, vecāki un arī līdzjutēji  izmantoja grabuļus, balonus, pat mobilos tālruņus. Ātrākie rāpotāji šoreiz bija- Oskars Smans - 1. vieta, Megija Kudiņa - 2. vieta un Enija Kudiņa - 3. vieta.

Pārējie svētku dalībnieki varēja piedalīties arī individuālajās sacensībās. Burtu likšanas sacensībā labākie bija Kristers un Armands Rokjāni, bet pieaugušo konkurencē uzvarēja Anita Ozola. Visgarāko vārdu salika Roberts- Jānis Salenieks.

Bumbiņas mešanas sacensībās labākās bija Ozolu un Podnieku ģimenes.

Daudzveidīgi pasākuma dalībnieki varēja izpausties ģimeņu stafetē, veicot dažādus uzdevumus. Šeit 1. vietu ieguva Petaško ģimene, 2. vietu Isakovu ģimene un 3. vietu Smanu ģimene. Visus sporta sacensības organizēja Aldis Rokjāns un palīdzēja Elvīra Vorošena, Aiga Ķeire.

Ikvienam pasākuma dalībniekam bija iespēja pagatavot apsveikumu māmiņām kopā ar floristi Jeļenu Nežberti, mieloties ar turpat uz vietas pagatavotiem žagariņiem, kurus vārīja Regīna Tenisa un Ināra Keviša, priecāties bērnu atrakcijā un iegūt balvu, uzrāpjoties umurkumurā.

Pasākuma otrajā daļā visus priecēja amatierteātru  Saskriešanās pasākums. Tajā savas dzejas izrādes parādīja Līksnas pagasta KN bērnu dramatiskais kolektīvs “Sprīdītis”( rež. A. Orbidāne) un Tautas teātris “Iskateļ”( rež. J. Losevs). Interesantus un jautrus viencēlienus rādīja Ambeļu pagasta amatierteātris ( rež. I. Skutele) un Aknīstes amatierteātris ( rež. V. Papaurele). Paldies, kolektīviem par brīnišķīgo, atraktīvo sniegumu!

Pasākuma gaitā ar nelielu pavasara ziedu pušķīti Mātes dienā tika apsveiktas visas pasākuma māmiņas, vecmāmiņas un vecvecmāmiņas.

Liels paldies Līksnas pagasta pārvaldei, Līksnas Brīvprātīgajiem jauniešiem, Līksnas aktīvo sieviešu apvienībai “Saules taka”, Līksnas pagasta pārvaldes darbiniekiem un Līksnas pagasta KN amatierteātrim “Maskas” ( rež. M. Korsiets).

Informāciju sagatavoja:
Valentīna Korsiete

Skolēnu vasaras nodarbinātības programmā piedāvātas 186 vakances