Ģimene Latvijas simtgadei

AKTUĀLI

13. maijā Līksnas pagasta muižas teritorijā pulcējās audžuģimenes no tuvākiem un tālākiem novadiem Latgales reģionā, lai vienotos kopīgā ģimenes dienas pasākumā par godu Latvijas simtgadei.

Pagasta pārvaldes vadītāja Biruta Ozoliņa svētku uzrunā pateicās audžuģimenēm par lielo ieguldījumu bērnu audzināšanā un to socializācijā, novēlot arī turpmāk būt stipriem, zinošiem un radošiem.

Svētkus ieskandināja koncerts, kurā piedalījās Vaboles vidusskolas 1.-3. klašu deju kolektīvs “Kukainīši” (vad. Ināra Podniece), folkloras kopa “Kanči” (vad. Elga Kursīte), Sintija Giptere un grupa “Brõļi” (vad. Didzis Vanags) no Aglonas novada.

Gada atraktīvākā Alika un Genovefas Prusaku audžuģimene muižas parkā stādīja pīlādzi kā ģimeniskuma simbolu stiprām un kuplām Latgales ģimenēm.

Muižas kapellā pasākuma dalībnieku acis un sirdis priecēja līksnietes Regīnas Rokjānes cimdu personālizstāde, ko organizēja Biruta Ondzule.

Savukārt pagasta bibliotēkā varēja skatīt lietuvietes Violetas Astrauskienes fotoizstādi “Plāteri – Švekšnas grāfi”.

Parka austrumu daļā Alda Rokjāna pavadībā bērni piedalījās dažādās sporta aktivitātēs, saņemot par to veicināšanas balvas.

Svētku noslēgumā prieku un gandarījumu par kopā būšanu papildināja kopīga skābeņu zupas baudīšana, ko sarūpēja Līksnas pagasta sieviešu apvienības “Saules taka” pārstāves – Marina Vingre, Vanda Karpenko, Marina Konovalova, Biruta Ondzule un Anna Komarovska.

Pasākumu apmeklēja 156 dalībnieki.

Informāciju sagatavojusi:
Latgales audžuģimeņu atbalsta biedrības “Muna sāta” vadītāja
Marija Pupiņa

Briģenes ezerā ielaisti zandartu mazuļi