Briģenes ezerā ielaisti zandartu mazuļi

Komunālā saimniecība un ceļi

18. maijā projekta „Daugavpils novada Demenes pagasta Briģenes ezera zivju resursu papildināšana” ietvaros Briģenes ezerā tika ielaisti 13000 zandartu mazuļu. Projekta kopējas izmaksas 3901,04 eiro, no kurā Zivju fonda finansējums ir 3485,93 eiro, kas sastāda 89% no attiecināmajām izmaksām, Daugavpils novada pašvaldības līdzfinansējums 429,11, kas sastāda 11% no attiecināmajām izmaksām.

Baznīcu naktī durvis vērs vaļā dievnami