Fotokonkurss “Skaistākie un neparastākie mirkļi tūrismā Daugavpils novadā”

AKTUĀLI

Konkursa rīkotāji no dalībniekiem gaidīs fotogrāfijas, kas atspoguļo Daugavpils novada tūrismu, t.sk. aktīvo atpūtu, tūrisma objektus, naktsmītnes, ēdināšanas iestādes, tūrisma pakalpojumus, kultūras pieminekļus utt. Fotogrāfijās nedrīkst atspoguļot piemiņas vietas un kapus.

Konkursā var piedalīties jebkurš foto entuziasts, fotoamatieris vai profesionālis neatkarīgi no vecuma un dzīvesvietas, iesūtot ne vairāk kā 5 nolikuma noteikumiem atbilstošas digitālās fotogrāfijas JPEG formātā. Fotoattēlu iesniedzējam ir jābūt vienīgajam iesniegtā attēla autoram vai īpašniekam. Netiks pieņemtas panorāmas, pašbildes, ar fotomontāžu modificētas fotogrāfijas, nav pieļaujamas kolāžas, mozaīkas un kombinētie kadri. Taču ir pieļaujama fotoattēlu krāsu korekcija, spilgtums un  kontrasti.

Konkursa uzvarētāji tiks noteikti ar konkursa Vērtēšanas komisijas lēmumu, trīs nedēļu laikā pēc lēmuma pieņemšanas tiks paziņots dalībniekiem par konkursa rezultātiem. Iesūtītie darbi tiks vērtēti pēc sekojošiem kritērijiem: fotogrāfijas mākslinieciskā vērtība; tehniskā izpildījuma kvalitāte; oriģinalitāte un kompozīcijas izvēle, sižets; fotogrāfijas atbilstība tēmai. Konkursa noslēgumā trīs labāko fotogrāfiju autori balvā saņems Daugavpils novada izlaistās suvenīrmonētas – pirmās vietas ieguvējs saņems visas trīs monētas, otrās vietas ieguvējs – divas, bet trešās vietas ieguvējs – vienu monētu. Vienu monētu saņems arī skatītāju simpātiju balvu ieguvušais dalībnieks. Balsojums par skatītāju simpātiju notiks vietnes Facebook lapā „Daugavpils novads.Travel” no 20. jūlija līdz 17. augustam. Labākās fotogrāfijas tiks publicētas pašvaldībai piederošajās mājaslapās un izdotajos drukas materiālos. Ar labākajiem fotogrāfiem, iespējams, tiks noslēgts sadarbības līgums.

Konkursa darbi elektroniski jānosūta uz e-pastu taka@dnd.lv ar norādi – Fotokonkursam. Vēstulē jānorāda autora vārds, uzvārds, telefona numurs, e-pasts un jāpievieno neliels apraksts, kur tapusi fotogrāfija un kas tajā atainots.

Sīkāka informācija par konkursu, fotogrāfiju noformēšanu un citiem jautājumiem atrodama konkursa NOLIKUMĀ. Kontaktpersona: Daugavpils novada pašvaldības aģentūras „ TAKA” direktors Rolands Gradkovskis, tālr.: 29431360, e-pasts: taka@dnd.lv.

Grantu konkursā saņemti 11 pieteikumi