Finanšu komitejas sēde

AKTUĀLI

31. maijā plkst. 12.00 Daugavpils novada domē notiks Finanšu komitejas sēde.

Turpinās sadarbība ar Telavi pašvaldību Gruzijā