Turpinās sadarbība ar Telavi pašvaldību Gruzijā

AKTUĀLI

Lai piedalītos Gruzijas neatkarības atjaunošanas 100. gadadienas svinībās, Daugavpils novada delegācijā Sakrebulo Telavi pašvaldību Gruzijā apmeklēja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Arvīds Kucins, priekšsēdētāja otrais vietnieks Aivars Raščevskis un pašvaldības izpilddirektores pirmā vietniece Ināra Natarova.

Lai veicinātu savstarpēju delegāciju apmaiņu, iepazītos ar abu tautu kultūras mantojumu, tradicionālajām vērtībām un mūsdienu situāciju ekonomikā, kultūrā, izglītībā un sportā, šādas vizītes tiek rīkotas jau ne pirmo reizi. Telavi pašvaldības delegācija Daugavpils novadā viesojās pērnā gada jūnijā, savukārt pirms tam, 2016. gada novembrī, Telavi pašvaldībā novadu pārstāvēja Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins un pašvaldības izpilddirektores 1. vietniece Ināra Natarova, parakstot nodomu protokolu par sadarbību.

Šādas vizītes tiek organizētas, lai satiktos ar kolēģiem sadraudzības pašvaldībā, pārrunātu un plānotu turpmākās sadarbības iespējas. Klātesoši šajā pieredzes apmaiņas vizītē bija un draudzības saites stiprināja arī citu pašvaldību pārstāvji no Lietuvas, Igaunijas, Polijas, Baltkrievijas, Vācijas u.c. Ar sadraudzības partneriem no Vācijas Telavi pašvaldībai sadarbība notiek jau 30 gadu garumā.

Oficiālā pieņemšana norisinājās Telavi universitātē, kur delegācijas apmainījās ar līdzpaņemtajām dāvanām.

Telavi pašvaldība atrodas Gruzijas austrumu provincē Kaheti, Alazani upes ielejā. Telavi ir jauna pašvaldība, kas izveidojās 2014. gadā pēc pašvaldību vēlēšanām Gruzijā. Līdz tam tā bija Kaheti reģiona Telavi administratīvais centrs, kurā ietilpa arī apkārtnes pagasti. Tāpēc, lai izveidotu jaunās pašvaldības struktūru, darbs bija milzīgs. Vēl joprojām pašvaldībai ir daudz darāmā, īpaši vērienīgs darbs jāveic ūdenssaimniecības un atkritumu apsaimniekošanas jomā. Telavi pašvaldībā dzīvo 71 000 iedzīvotāju un to pārvalda 35 deputāti. Telavi pašvaldības galvu vēlē tiešās vēlēšanās.

Ne velti Gruziju sauc par viesmīlības zemi. Telavi pašvaldībā viesus laipni sagaidīja tur dzīvojošā latviete Inga Gavare, kas allaž neizmērojamā sirsnībā viesus no Latvijas uzņem savā ģimenes mājā. Inga Gavare aktīvi darbojas Gruzijas latviešu biedrībā un iegulda daudz pūļu, lai pēc iespējas vairāk cilvēku spētu iepazīt abu valstu kultūras mantojumu, turot vērtē dzimtenes tradīcijas un nododot tās nākamajām paaudzēm. Gruzijas latviešu biedrības biedri aktīvi līdzdarbojas sabiedriskajā dzīvē. Par saviem līdzekļiem brauc uz Tbilisi, kas atrodas 80 km attālumā no Telavi pašvaldības, kur darbojas Svētdienas skolā.

Gruzija pamatoti lepojas ar nacionālo virtuvi un nodarbojas ar vienu no galvenajiem uzņēmējdarbības veidiem – vīna darināšanu. Kā komentēja Arvīds Kucins, arī Telavi pašvaldībā atrodas vērienīgas vīnogulāju plantācijas, kas aizņem 5 000 ha lielu platību no 10 000 ha lielas lauksaimniecībā izmantojamās zemes. Ināra Natarova papildināja, ka Telavi universitātē pasniedz vīnzinības, savukārt vīna ražošanas tehnoloģijas studenti apgūst tūrisma fakultātē. Pilsēta tāpat ir bagāta ar izglītības iestādēm – tajā atrodas 11 vispārējās izglītības mācību iestādes, t.sk. speciālā skola, tehniskā koledža, valsts universitāte, kā arī profesionālā mūzikas skola un mākslas skola.

Telavi pašvaldības delegācija tika uzaicināta novembrī viesoties Daugavpils novadā uz pasākumu, kas tiks veltīts Latvijas Republikas Neatkarības gadadienai.

Noritēja senioru atpūtas vakars Laucesā