Filma “Marijas klusums” Bebrenē

AKTUĀLI

Pašvaldības līdzfinansējums piešķirts 27 biedrībām un 20 draudzēm