Festivālā “Svētku prieks” talantus rādīja 720 novada skolēni

AKTUĀLI

Saulītes bagātīgi lutinātiem, Daugavpils novada izglītības iestāžu skolēniem mācību gads noslēdzās ar krāšņu jaunrades festivālu “Svētku prieks”, kurā tika dots skanīgs starts vasaras brīvlaikam un pelnītai atpūtai. Festivālā bērni un jaunieši saviem vienaudžiem, vecākiem un atbalstītājiem demonstrēja savas plašās talanta šķautnes.

Festivālā piedalījās 720 novada skolēni un skolotāji, tostarp skolu koru un vokālo ansambļu, deju kolektīvu, folkloras kopu dalībnieki, vides eksperimentu komandas, mākslas pulciņa un plenēra dalībnieki, pirmsskolu un novada Sporta skolas audzēkņi, kā arī marionešu teātra, instrumentālā ansambļa un mūsdienu deju grupu dalībnieki. Tāpat pasākuma norisēs palīdzīgu roku sniedza vairāki brīvprātīgie jaunieši. Kā norādīja festivāla organizatore Jolanta Urbāne, novada skolēni ir tik talantīgi, ka nereti skolā darbojas vairākos pulciņos, tāpēc arī pasākumā, piemēram, bija jāpaspēj gan kuplināt koristu rindas, gan izdejot deju soļus, gan arī izteiksmīgi nodeklamēt Latvijai veltītu dzeju.

Pasākumā tika suminātas arī skolas, kuras šajā mācību gadā uzrādījušas vislabākos rezultātus interešu izglītībā un mācību olimpiādēs novada, reģionālajā un valsts mērogā. Pateicības rakstus un Sertifikātus par finanšu līdzekļu piešķiršanu skolu direktoriem pasniedza Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska, pašvaldības izpilddirektore Vanda Kezika un Izglītības pārvaldes vadītāja Janita Zarakovska.

Pamatskolu grupā par 1. vietu interešu izglītībā un 1. vietu mācību olimpiādēs ar 250 eiro naudas balvu tika apbalvota Kalupes pamatskola, tāpat par labiem rezultātiem sumināta Medumu pamatskola, Lāču pamatskola un Naujenes pamatskola.

Pamatskolu grupā:

Kalupes pamatskolai – 1. vieta  mācību olimpiāžu un 1. vieta interešu izglītībā (250 eiro naudas balva)

Medumu pamatskolai – 2. vieta mācību olimpiādēs un 3. vieta interešu izglītībā (180 eiro)

Lāču pamatskolai – 3. vieta mācību olimpiādēs (100 eiro)

Naujenes pamatskolai – 2. vieta interešu izglītībā (80 eiro)

Vidusskolu grupā:

Špoģu vidusskola -1. vieta mācību olimpiādēs  un 2. vieta interešu izglītībā (330 eiro)

Sventes vidusskola – 2. Vieta mācību olimpiādēs un 3. vieta interešu izglītībā (180 eiro)

Vaboles vidusskolai – 3. vieta mācību olimpiādēs un 1. vieta interešu izglītībā (230 eiro)

“Izglītības iestādes šos finanšu līdzekļus varēs novirzīt pēc saviem ieskatiem, ņemot vērā vajadzības. Godinātās skolas pelnīti ir guvušas šīs balvas, gada garumā izcīnot teicamus rezultātus olimpiādēs un aktīvi darbojoties ārpusskolu pasākumos. Izsaku lielu pateicību skolu direktoriem, pedagogiem un skolēniem, kas ir devuši šos rezultātus,” pateicās Daugavpils novada domes priekšsēdētāja Janīna Jalinska.

Jāatzīmē, ka republikas mērogā ir iegūtas piecas godalgotas vietas  krievu valodā, latviešu valodā, matemātikā un divas zinātniski pētniecisko darbu konferencē. Krievu valodā Špoģu vidusskolas skolniece Valērijai Ļebedokai iegūta Atzinība, Rainitai Zavadskai no Kalupes pamatskolas ir 3. vieta latviešu valodā, Aleksejam Ņekraševičam no Špoģu vidusskolas iegūta Atzinība matemātikā, kā arī iegūtas divas 3. vietas zinātniski pētnieciskos darbos  Sventes vidusskolas skolēniem Jevģenijai Kaļinčukai un Valentīnam Meinartam. Bērni, kuri šogad sasniedza vislabākos rezultātus, tika sumināti mācību gada noslēguma dienā, saņemot Pateicības rakstus un veicināšanas naudas balvas. Tāpat Pateicības rakstus saņēma skolotāji par ieguldīto darbu, sagatavojot bērnus novada vai republikas olimpiādēm.

Ar gandarījumu par mācību gada noslēgumu, festivāls izskanēja, kā skaists Daugavpils novada skolēnu sveiciens Latvijas valsts dzimšanas dienā, kā arī solis, gatavojoties XII Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem 2020. gadā.

Pasākumu finansiāli atbalstīja Daugavpils novada dome.

FOTOGALERIJA

Komiteju sēdes