Komiteju sēdes

AKTUĀLI

7. jūnijā Daugavpils novada domē notiks komiteju sēdes.

Izglītības, kultūras un sporta jautājumu  komiteja – plkst. 10.30

Sociālo un veselības jautājumu komiteja – plkst. 11.00

Finanšu komitejas sēde - plkst. 12.30.

Veselības veicināšanas projekta pasākumu plāns jūnijam