Farmācijas uzņēmuma pārstāvji rīkoja brīvprātīgo talku Kalupē

AKTUĀLI

Brīvprātīgais darbs ir viena no pēdējo gadu prioritātēm Daugavpils novadā. Īpaši aktuāla tā ir jauniešu vidū, jo tā sniedz iespēju gūt praktiskas iemaņas, pieredzi, noderīgus kontaktus un gandarījumu par paveikto. Brīvprātīgais darbs ir ierasta prakse pasaulē, ko īsteno gan atsevišķas personas, gan dažāda veida organizācijas, biedrības un uzņēmumi. Šāda veida brīvprātīgo talku ar mērķi sniegt ieguldījumu vietējo iedzīvotāju labā, Kalupes pagastā organizēja starptautiskās farmācijas kompānijas Sandoz d.d. Latvia filiāles darbinieki. Iepriekšējos gados farmācijas nozares pārstāvji tradicionāli brauca uz Liepājas bērnu aprūpes namu, taču šoreiz izvēle bija par labu Latgales pusei. Kalupē 17 talcinieki labiekārtoja un apzaļumoja teritoriju pie nesen uzbūvētās kapličas, kā arī tīrīja stadiona skrejceliņu pie Kalupes pamatskolas.

“Mūsu kompānijas globālā politika ir vienreiz gadā strādāt sabiedrības labā, veicot brīvprātīgo darbu. Tā kā mums ir viens lokālais pārstāvis Daugavpilī, viņš ierosināja, ka šoreiz mēs varētu atbraukt un paveikt kādu labu darbu Daugavpils pusē. Mēs esam priecīgi, jo laika apstākļi mūs lutina, strādājam vaiga sviedros un cenšamies kaut nedaudz palīdzēt,” pastāstīja kompānijas Sandoz d.d. Latvia filiāles biroja vadītāja Agita Brēmere. Talkotāji atzina, ka brīvprātīgais darbs ir veids, kā gūt gandarījumu, saliedēt komandas garu un atpūsties no ikdienas rutīnas.

Dienas noslēgumā, uzņēmuma pārstāvji uzdāvināja novusa galdu un labdarības dāvanas bērnu un jauniešu dienas centram "Varavīksne", iepriecinot vietējos bērnus un jauniešus, dažādojot viņu brīvā laika pavadīšanas iespējas.

Papildus fiziskajam darbam, kolektīvs arī atrada laiku iepazīt Daugavpils novadu un pilsētu, apmeklējot ievērojamākos tūrisma objektus.

FOTOGALERIJA  

Bērni iejutās pavāru lomās