“Ēnu dienā” Daugavpils novada domē virmoja entuziasms, radošums un profesionalitāte

AKTUĀLI

Jau septīto gadu pēc kārtas Daugavpils novada dome ir vieta, kurā rast iedvesmu un izdzīvot to profesiju pārstāvju darba ikdienu, par kuriem nākotnē vēlētos kļūt jaunā paaudze. Pateicoties skolēnu izrādītai iniciatīvai un lielajai interesei, arī  šogad Daugavpils novada dome piedalījās Junior Achievement karjeras izglītības programmā “Ēnu diena”. Šogad skolēniem tika piedāvāta iespēja ēnot 26 amatus. Izvērtējot iesniegtās motivācijas vēstules un pieteikumus, no 34 tika izvēlēti 20 skolēni, kuriem tika piedāvāts sekot līdzi 14 novada domes speciālistu ikdienai.

Ēnu dienā skolēni sekoja līdzi sekojošām vakancēm - Daugavpils novada domes priekšsēdētājai, pašvaldības izpilddirektorei, Personāla daļas vadītājai, aģentūras “TAKA” tūrisma speciālistei, Izglītības pārvaldes projektu koordinatorei, Jaunatnes lietu speciālistei, Kultūras pārvaldes vadītājai, Informācijas tehnoloģiju nodaļas vadītājam, Izglītības pārvaldes vadītājai, Finanšu pārvaldes vadītājai, Juridiskās daļas vadītājam, Būvvaldes vadītājai un Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas vadītājai.

Lai arī prioritāte bija skolēniem, kas iegūst izglītību novada izglītības iestādēs, lielākais skolēnu skaits tomēr bija pieteicies no pilsētu skolām (Daugavpils 15. vidusskola, Daugavpils 10. vidusskola, Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, Krāslavas pamatskola, Daugavpils 16. vidusskola, Daugavpils 12. vidusskola, Daugavpils 3. vidusskola, Daugavpils Saskaņas pamatskola, Rēzeknes 3. vidusskola, Daugavpils Valsts ģimnāzija, Daugavpils Valsts poļu ģimnāzija). Divi skolēnu pieteikumi tika apstiprināti no Vaboles vidusskolas un viens - no Sventes vidusskolas. Divi no skolēniem attaisnojošu iemeslu dēļ “ēnot” ieradušies nebija. Gaidīsim viņus nākamgad! Viskuplāk pārstāvēta tika Daugavpils Krievu vidusskola – licejs, no kura ēnot bija ieradušās 3 jaunietes. Viena no tām sekoja līdzi Informācijas un sabiedrisko attiecību daļas sabiedrisko attiecību speciālistu darba ikdienai, daudz interesējās par šīs profesijas priekšrocībām un iespējām turpmāk savu dzīvi saistīt ar to. “Ēna” Irina Stepanova bija ļoti pretimnākoša, piekrītot iejusties sabiedrisko attiecību speciālista amatā un intervēt pārējos “Ēnu dienas” dalībniekus, kuri ar prieku atbildēja uz viņas jautājumiem.

Anģelina Andereja no Krievu vidusskolas - liceja izvēlējās ēnot pašvaldības aģentūrā “TAKA”. Anģelina ir 11. klases skolniece, taču jau tagad skaidri zina, ka savu nākotnes profesiju saistīs ar tūrisma nozari, studējot Starptautiskā tūrisma fakultātē Biznesa Augstskolā “Turība” vai līdzīgā studiju programmā. Ēnojot tūrisma speciālisti Diānu Timošenko, Anģelina uzzināja aktuālāko par tūrisma iespējām novadā, pavēroja, kā notiek speciālistu ikdienas darbs.

Jorens Dobkevičs no Daugavpils Poļu vidusskolas ēnot tieši Daugavpils novada domē izvēlējās jau divus gadus pēc kārtas, taču slimības dēļ pērnajā gadā tas nav izdevies. Tādēļ vēl jo vairāk iespaidu šogad ieguva, ēnojot domes priekšsēdētāju Janīnu Jalinsku.

“Man ir ļoti liela interese par novada pašvaldības darbību – kā te viss strādā, kādas profesijas pārstāvētas. Ir ļoti interesanti redzēt, kā attīstās mans dzimtais novads, kāda ir tā nākotnes perspektīva. Kā arī, protams, lietderīgi ir pavērot visu darba procesu no iekšpuses, no šodienas skatupunkta. Vērojot šodien satiktos speciālistus, var manīt, ka te viss notiek ļoti raiti un padziļināti”, tā stāsta Jorens.

Jorens nākotnē vēlas studēt politoloģijas zinātni, savukārt Janīna Jalinska novēlēja jaunietim sasniegt visu, kas iecerēts.

Vita Kuzmicka no Daugavpils 12. vidusskolas ļoti apzināti nāca ēnot Izglītības pārvaldes vadītāju Irēnu Bulašu, jo savu nākotni noteikti vēlas saistīt ar izglītību. Lai arī meitene atzina, ka labprāt nākotnē izvēlētos profesiju – skolotājs, Irēna Bulaša komentēja, ka Vita nākotnē droši varētu nākt strādāt arī uz Izglītības pārvaldi. Vita ir absolvējusi Naujenes pamatskolu un ir lepna būt novadniece, kā arī savu nākotnes darbu saista ar palikšanu Daugavpils novadā.

Vaboles vidusskolas audzēknes, Zane Ozola un Liāna Atgone, ēnoja Kultūras pārvaldes vadītāju Ināru Mukāni. Abas jaunietes atzina, ka jau tagad piedalās kā brīvprātīgās dažādu kultūras pasākumu organizācijā un norisē un labprāt turpinās to darīt.

Jau vairākus gadus pēc kārtas pieprasītākā vakance ir novada galvenā arhitekte, Daugavpils novada Būvvaldes vadītāja Nansija Tamane. Šogad viņu ēnot bija ieradušās Rēzeknes 3. vidusskolas skolniece Kristīne Garkalne un Viktorija Tarvide no Daugavpils Krievu vidusskolas – liceja. Kristīne un Viktorija minēja, ka nākotnē vēlas kļūt par arhitektēm, un šī diena abām bija lieliska iespēja paplašināt savu redzesloku. Viktorija atzina, ka augstāko izglītību vēlas iegūt Krievijā, savukārt Viktorija Tarvide, kas pašlaik mācās 9. klasē, izvēlēsies studijas Rītas Tehniskajā universitātē.

Galvenā arhitekte, Būvvaldes vadītāja Nansija Tamane: “Viens no galvenajiem faktoriem, kas ietekmē skolēnus izvēlēties ēnot arhitektu, ir tas, ka tā ir visaptveroša profesija un nozare, kas sevī ietver gan ekonomiku, gan radošu pieeju, gan cilvēka izaugsmi un attīstību kopumā. Uzskatu, ka jaunatne tagad ļoti vērīgi izvēlas savu nākotnes profesiju. Inženieri, arhitekti, konstruktori – tās tagad ir ļoti pieprasītas profesijas un ir izteikts šo speciālistu trūkums. Arhitekta profesija nav vienkārša. Tāpēc esmu ļoti gandarīta par šo jauniešu izvēli, kā arī par to, ka pie mums atbrauc no citām pilsētām, no Rēzeknes, manuprāt, jau trešo gadu pēc kārtas”.

Daudzi no skolēniem savu izvēli ēnot tieši Daugavpils novada domē pamatoja ar to, ka līdzīgu vakanču nevienā no citām pilsētas iestādēm izsludināts netika. Daži no speciālistu pienākumiem skolēniem bija kas pavisam jauns un iepriekš nezināms, tā ka viennozīmīgi šīs dienas laikā tika gūta ļoti vērtīga pieredze. Vairāki skolēni anketās norādīja, ka vēlēsies ēnot Daugavpils novada domē arī nākamgad.

Dienas noslēgumā skolēniem tika pasniegti Apliecinājumi, kas kalpos gan kā attaisnojums stundu kavēšanai, gan kā novērtējums par dalību šajā akcijā, ko vēlāk varēs pievienot savam CV. Izsakām milzīgu pateicību visiem, kas piedalījās “Ēnu dienas” aktivitātēs.

FOTOGALERIJA

Olga Davidova

 

Aizritēja Daugavpils novada jaunatnes ziemas sporta spēles