Ekspluatācijā pieņemts meža autoceļš “Lielais Akmens – Riteņovka”

AKTUĀLI

5. janvārī Daugavpils novada Būvvalde pieņēma ekspluatācijā atjaunotu meža autoceļu “Lielais Akmens – Riteņovka” 6.864 km garumā Nīcgales pagasta teritorijā. Būvniecības ierosinātājs ir SIA “Latvijas Valsts Meži”.

Projekta ietvaros ceļiem tika izveidoti un sakārtoti sāngrāvji, meliorācijas grāvjos nomainītas caurtekas un paplašināti ceļa posmi, kur tie bija dabiski sašaurinājušies.

Būvprojektu izstrādāja IK “RK Ceļu Projekts”, savukārt būvdarbus veica SIA “Mikor”. Būvniecības izmaksas ir 443,9 tūkst. eiro, kurus sedza SIA “Latvijas Valsts Meži”.

Klimatisko apstākļu dēļ atliktie būvdarbi – nogāžu planēšana un nogāžu nostiprināšana ar augu zemi - tiks veikti līdz š.g. vasarai, kad Būvvalde atkārtoti veiks objekta apskati un pieņemšanu ekspluatācijā.

Pasniegs balvas “Daugavpils novada Sporta laureāts 2017”