Ekspluatācijā pieņemta Ilūkstes kapliča

AKTUĀLI

8. martā ekspluatācijā tika pieņemta Ilūkstes kapliča. 1986. gadā celto Ilūkstes kapliču bija skāris laika zobs, un līdz šim kapitālie ieguldījumi tajā netika veikti. Izvērtējot ēkas tehnisko un morālo stāvokli, savulaik tika pieņemts lēmums par tās atjaunošanu.

Atjaunotajā kapličā ir izstrādāts jauns risinājums saules gaismas iekļūšanai ēkā jeb dabiskajam apgaismojumam, izbūvēti jauni logi, nomainīts jumta segums, izbūvēti jumta logi.

Tāpat ēkā ir izbūvēta aukstuma telpa, kur uz laiku var novietot aizgājušo, bet iekštelpās tika veikts kosmētiskais remonts. Atjaunota arī ārējā fasāde.

Būvdarbu ietvaros veica arī teritorijas labiekārtošanas darbus. Tika izbūvēti jauni gājēju celiņi, veikta apzaļumošana. Papildus tika noasfaltēta Patversmes iela, kas iet gar kapiem.

Kapličas atjaunošanas, teritorijas labiekārtošanas un Patversmes ielas posma 0,185 km seguma atjaunošanas kopējās izmaksas sastāda 321 713, 18 eiro.

Teksts, foto: Dainis Bitiņš

Kalkūnē, Medumos, un Sventē aizvadīta kvesta spēle “Pa Masļeņicas pēdām”