Ekspluatācijā nodoti grants ceļu posmi Kalupē un Vabolē

AKTUĀLI

Projekta “Daugavpils novada pašvaldības ceļu pārbūve” ietvaros, piesaistot Lauku atbalsta dienesta finansējumu, ekspluatācijā nodoti pašvaldības grants ceļu posmi “Mokanišķi – Ruži” Kalupes pagastā un “Vaboles stacija – Aizbalti – Pudāni – Mukāni” Vaboles pagastā. Ceļu posmu pārbūves darbus iekavēja klimatiskie apstākļi, kavējošs faktors Kalupē bija arī apgrūtinātais reljefs un veicamo darbu apjoms. Būvdarbus veica SIA “Latgales Ceļdaris”.

Projekta ietvaros ceļiem tika izveidoti un sakārtoti sāngrāvji, meliorācijas grāvjos nomainītas lielās caurtekas, izveidotas ērtas nobrauktuves uz dzīvojamām mājām, kā arī paplašināti ceļa posmi, kur tie ir dabiski sašaurinājušies.

Ar LAD atbalstu tiek pārbūvēti pašvaldību grantsceļi bez cietā seguma ar mērķi veicināt vietējo uzņēmējdarbību un saglabāt apdzīvotību.

Atgādinām, ka šogad LAD programmas ietvaros tika veikti ceļu pārbūves darbi arī Dubnā un Sventē, darbi turpinās arī Višķu pagastā. Projekta kopējais finansējums sastāda 124 081 eiro, tai skaitā 99 783 eiro ir publiskais finansējums un 24 298 eiro pašvaldības finansējums. Nākamgad plānots pārbūvēt vēl 5 ceļu posmus Kalkūnē, Medumos, Salienā un Līksnā.

FOTOGALERIJA

Jaungada pasaka Maļinovā