Eiropas valodu diena Špoģu vidusskolā

Izglītība

Kopš 2001. gada katru gadu 26. septembrī Eiropas valstīs tiek svinēta Eiropas valodu diena. Eiropas Valodu dienas mērķis ir informēt par plašo valodu dažādību Eiropā, veicināt kultūras un valodu daudzveidību, kā arī mudināt visa vecuma cilvēkus apgūt svešvalodas.

Šogad arī Špoģu vidusskolas skolēni piedalījās šīs dienas atzīmēšanā. 9.a un 9.b klašu skolēni tika iesaistīti pasākumā, kura mērķis bija rosināt skolēnu interesi par valodām, motivēt skolēnus iesaistīties svešvalodu pasākuma aktivitātēs un demonstrēt savas apgūtās zināšanas.

9.b klases izglītojamais Dmitrijs iepriecināja visus klātesošos ar savu virtuozo spēli uz akordeona, izpildot vācu skaņdarbu. Turpinājumā skolēni prezentēja savu grupu darbus par Eiropas valstīm. Šogad Špoģu vidusskolā viesojas skolotāja no ASV, viņa iepazīstināja izglītojamos ar izglītības sistēmu un savas skolas tradīcijām. Noslēgumā skolēni parādīja savas prasmes izrunāt mēles mežģus dažādās valodās un tika aicināti pārbaudīt savas zināšanas ” Quizziz “ spēlē.

Paldies visiem par aktīvu dalību!

Ir izskanējuši Sventes pagasta svētki “Ar saknēm Sventē”!