Eiropas Kultūras mantojuma dienas Līksnā un Ēģiptē

AKTUĀLI

9. un 10.septembrī Daugavpils novadā tiks svinētas Eiropas Kultūras mantojuma dienas.

9.septembrī plkst. 18:00 Līksnā, Jaunatnes ielā 9, Līksnas vecās mācītājmuižas logu apgleznojumu atklāšana un ieskats mācītājmuižas vēsturē.

10.septembrī plkst. 12:00 Medumu pagasta Ēģiptē informatīvā stenda atklāšana pie Ēģiptes baznīcas, iepazīšanās ekskursija pa Ēģipti un Lietuvas un Latvijas sadziedāšanās.

 

16.Grāmatu svētki Višķos pulcēja novadniekus, kuriem tuvs ir lasītprieks