Edgara Vanaga dzejoļu grāmatas “Kristāla sindroms” atvēršana Višķos

AKTUĀLI

Dzeja ir kā no atsevišķām šķiedrām savīts pavediens, aukla. Dzeju var saistīt arī ar vārdu “dziedēt”, jo dzeja spēj „brūces dziedēt”, bet dzeja spēj arī dzelt.

Dzeja, šis atsevišķu smalku šķiedru savērptais, ritinātais pavediens, apritinās ap cilvēka prātu un sirdi un to sasien, reizēm sāpīgi dzeļ, jo dzeja kā roze nav bez dzeloņa. To visu mēs varam izjust, lasot arī Edgara dzejas vārsmas. Tur ir gan maigie pieskārieni, gan arī asāks vārds.
Edgars rakstīja: “Nepatīk man vienveidība-
Visur skaudra taisnstūrība,
Visur lietu stūrainība,
Visur modes galējība”.

Pirmo dzejoli Edgars Vanags (19.08.1975 – 09.12.2000.) uzrakstījis 1991. gada 29. septembrī. Visi viņa dzejoļi, kas ir saglabājušies rokrakstā, ir datēti, jo viņš rakstīja nevis citiem, bet galvenokārt sev. Edgara daiļradi var raksturot ar vārdiem nojautas, rūgtums, sapņi,  dziesma, ideālisms, atklātums, harmonija, cerība.

Latviešu rakstnieks, literatūrzinātnieks un dzejoļu grāmatas redaktors Valentīns Lukaševičs par Edgaru raksta: “Edgars bija, lai cik tas paradoksāli neizklausītos, viengabalaina, no it kā nesavienojamām galējībām kristalizējusies personība. Viņš bija kā kamols, kurā absolūti nebija imidža, pašreklāmas, kultūrpolitikas vai kultūrbiznesa pavedienu. Viņš apvienoja sevī dažādas, pat ļoti atšķirīgas substances, bet tas bija dabiski, organiski, laikam arī sāpīgi”.

25. septembra vakarā Višķu pagasta Sabiedriskā centra zālē pulcējās cilvēki, kuriem dzeja ir tuva, kuri pazina šo talantīgo, jūtīgo un vērīgo, ārēji kluso un kautrīgo puisi. Edgara Vanaga rokrakstā sarakstītās dzejoļu  burtnīcas un viņa dienasgrāmatas no pūra lādes ārā cēla un dzejoļus lasīja bērnu un jauniešu teātra studijas “Berķeneles kamolītis” dalībnieces Katrīna, Paula un Meldra kopā ar Raiņa mājas Berķenelē direktori Inesi Bērziņu. Atmiņās par tikšanās reizēm ar Edgaru dalījās grāmatas redaktors Valentīns Lukaševičs. Viņš atcerējās, ka daudzi Edgara dzejoļi radušies kā dziesmu teksti. Viņš pats sacerēja tekstu un ņēma rokās ģitāru un dziedāja. Edgars absolvējis Špoģu vidusskolu. Skolotāji viņu atceras kā klusu, paklausīgu, draudzīgu, zinātkāru zēnu. Bet tas, ka Edgars dzejoja un dziedāja, daudziem skolotājiem bija atklājums. Viņš mēdza uzkavēties skolā, lai vienkārši mīļi un sirsnīgi parunātos. Daudzi  skolotāji atceras, ka Edgars uz skolu pie skolotājiem nāca arī pēc skolas absolvēšanas. Tās bija dziļu pārdomu un jaunu atklājumu sarunas. Sarunas kā draugam ar draugu. Savās pārdomās par Edgaru kā skolēnu un jauku sarunu biedru dalījās bioloģijas un ģeogrāfijas skolotāja Veneranda Vērdiņa.

Pasākumā Edgara dzejoļus lasīja daiļlasītāji no Špoģu vidusskolas Anastasija, Dace un Arnolds. Vairākus dzejoļus Edgars veltījis savai māmiņai. Daudziem acīs sariesās asaras, klausoties vienu no māmiņai veltītajiem dzejoļiem. Par to, ka visus šos divdesmit gadus glabājusi Edgara dzejoļus un atziņas, Marija Vanaga pateicības vārdus un ziedus saņēma no Višķu pagasta pārvaldes vadītāja Jāņa Proma un klātesošajiem.

Pasākumā skanēja arī Edgara mīļākais mūzikas instruments ģitāra. Ģitāru spēlēja un dziedāja Edgara kaimiņš Ēvalds Livmanis no Višķu tehnikuma Liepu ielas. Klausītāji dziedāja līdzi skaisto Latgales dzejnieka Pētera Jurciņa dziesmu “Vālodzīte”. Grāmatas atvēršanas svētkus ar skanīgām dziesmām un laba vēlējumiem kuplināja Dubnas pagasta folkloras kopa “Atzola” Marijas Umbraško vadībā.

Grāmata izdota izdevniecībā “Sava grāmata“. Pateicoties Edgara Vanaga brāļa Jāņa neatlaidībai, uzņēmībai un sirds gudrībai, tapa projekts un ar Valsts Kultūrkapitāla fonda, a/s “Latvijas valsts meži”, Latgales reģionālās attīstības aģentūras, Daugavpils novada domes un biedrības “Višķu attīstībai” atbalstu dienas gaismu ieraudzīja dzejoļu grāmata “Kristāla sindroms”. Līdz ar grāmatu izdots arī CD disks ar 23 dziesmām, kuras dzied pats autors Edgars Vanags. Edgara dziedāto dziesmu digitalizācijā lielu darbu paveica Daugavpils novada domes speciālists Guntis Kaminskis un mūziķis Atis Auzāns. Grāmatas māksliniecisko noformējumu veidoja Edgara brālēns Ēriks Krumpāns.

Grāmata pieejama Daugavpils novada pagastu bibliotēkās, Latgales novadu centrālajās bibliotēkās un Latvijas Nacionālajā bibliotēkā. Grāmatas elektroniskā versija pieejama Naujenes tautas bibliotēkas elektroniskajā katalogā. Grāmatu var iegādāties Jāņa Rozes grāmatu veikalā Daugavpilī.

Paldies visiem, kuri piedalījās grāmatas tapšanā un grāmatas atvēršanas svētkos. Šī grāmata būs kā maza Višķu pagasta vizītkarte.

Višķu pagasta Sabiedriskā centra vadītājs Jānis Belkovskis       

Aicina pieteikties jaunatnes darbinieku mācībām