Aicina pieteikties jaunatnes darbinieku mācībām

AKTUĀLI

No 8.-10. oktobrim Līvānos, JIC “Kvartāls” notiks jaunatnes darbinieku mācības “Kā uzrunāt un iesaistīt jauniešus lauku teritorijās?"
Mācību dalībnieki izzinās dažādus piemērus darbam ar jauniešiem lauku teritorijās un veicinās savstarpējo pieredzes apmaiņu, iepazīs dažādas darba ar jaunatni formas un to izmantošanu atbilstoši vietējai situācijai, uzzinās par dažādiem rīkiem un metodēm darba ar jaunatni īstenošanai lauku teritorijās. Mācībās tiks attīstīsta starpsektoru un starp-novadu sadarbība darbam ar lauku jauniešiem un identificētas darba ar jauniešiem lauku teritorijās problēmas un risinājumi atbilstoši vietējai situācijai.
Mācību mērķis:
Sekmēt darba ar jaunatni attīstīšanu lauku teritorijās, pilnveidojot darbā ar jauniešiem iesaistīto personu kompetences un savstarpējo sadarbību, kā sasniegt, uzrunāt un iesaistīt jauniešus.
Dalībnieku profils:
Formālās un neformālās izglītības darbinieki, tie, kas iesaistīti darbā ar jauniešiem – jauniešu centru darbinieki, kultūras un sporta iestāžu darbinieki, jaunatnes lietu speciālisti, jauniešu centru un NVO vadītāji, skolotāji, sociālie darbinieki, bibliotēku un dienas centru darbinieki, kuru darbības teritorija ir pilsētu nomales, lauku apvidi un ciemati, vai tie, kas vēlas šos apvidus sasniegt.
 PIETEIKŠANĀS https://ej.uz/jiclivani līdz 2020. gada 30. septembrim!
Dalībnieku skaits ierobežots. Apstiprinājums mācībām tiks nosūtīts uz dalībnieka e-pastu pēc pieteikšanās noslēguma.
Mācības notiks 3 pilnas dienas, tāpēc svarīgi, lai macību dalībnieks varētu piedalīties visās mācību dienās! Pēc vajadzības tiek nodrošinātas naktsmītnes un apliecinājums par dalību mācībās!
Jautājumu gadījumā zvaniet vai rakstiet - Ilze Stivriška, ilze.stivriska@kvartals.lv, Tel. 28888236.
Mācības organizē JIC “Kvartāls” sadarbībā ar Eurodesk Latvija informatīvā tīkla koordinatoru Nodibinājumu “Baltijas Reģionālais fonds” un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru “Time To Move “ kampaņas ietvaros.
Nacionālās skaļās lasīšanas sacensības finālā piedalīsies fināliste no Daugavpils novada