Edgara Rinkēviča senči nāk no Vaboles pagasta un piederējuši Līksnas draudzei

AKTUĀLI

Ciltskoku pētnieks Kristiāns Jakubovskis izpētīja, ka Edgara Rinkēviča vectēvs Antons Rinkēvičs dzimis 1895. gadā Lielo Mukānu sādžā. Tās iedzīvotāji piederējuši Līksnas katoļu draudzei. Vēsturiskajos avotos minēts - 1895. gada 25. novembrī dzimis un kristīts Antons Rinkēvičs, Jāņa un Dorotas (dzimušās Šalkovskas) dēls. Antons ģimenē bija dzimis kā piektais no sešiem bērniem.

Ieraksts par Antonu Rinkēviču

Jānis un Dorota laulāti 1885. gada 6. janvārī Līksnas katoļu draudzē. Zemnieks Jānis laulību brīdī bija 28 gadus vecs, Dorota Šalkovska 18 gadus veca. Līgavaiņa vecāki: Augusts un Marianna Rinkeviči. Līgavas vecāki: Francišks un Mora Šalkovski.

Jānis ģimenē dzimis kā trešais bērns no pieciem. Viņa tēvs Augusts dzimis 1816. gadā, māte Marianna (dz. Azarovska) dzimusi 1824. gadā. Senākā atrastā paaudze ir Augusta vecāki – Juris un Ieva Rinkēviči. Viņi ir mūsu Valsts prezidenta vecvecvecvecāki.

Jāņa un Dorotas laulību ieraksts

Apkopoja: Dainis Bitiņš

Raidījums “Savas vietas un zemes spēks” viesojas Bebrenē!