Dziesma vieno Eglaines Lašu baznīcā

AKTUĀLI

11. aprīlī Eglaines Lašu baznīcā notika kora mūzikas koncerts “Kad dziesma vieno”, kur sadziedājās Augšdaugavas novada kori - jauktais koris “Latgale”, jauktais koris “Lašu koris” un draudžu apvienotais koris no Vācijas.

Vācu kori diriģēja popkantors Matiass Vēbers (Matthias Weber), kurš iepazīstināja ar savu kori: “Mēs esam projektu koris, parasti piedalāmies Vācijas baznīcu dienās. Pagājušajā gadā baznīcu dienās mēs iepazināmies ar bīskapu Eināru Alpi. Savās sarunās mēs nerunājām par Eiropas politiku, bet gan par mūziku – mūs ļoti ieinteresēja jūsu zeme, jūsu cilvēki, jūsu valsts. Tad vienā brīdī mēs vienkārši sapratām, ka mums noteikti ir jādodas apciemot Latvija. Ļoti īsā laikā – vienā nedēļā - braucienam pieteicās 60 dziedātāji, un te nu mēs esam! Šeit ir apvienojušies dziedātāji no trīs Hesenes un Tīringenes draudžu koriem.” Koncertā koris izpildīja dažādus skaņdarbus - gan pasaulē plaši pazīstamas slavēšanas dziesmas, gan kora draugu sacerētas dziesmas, gan popkantora dziesmas, kurām pievienojās arī mūsu novada kori, dziedot vācu valodā. Iedvesmojoties no latviešu Dziesmu svētku tradīcijām, kā vakara kulminācija vācu kora izpildījumā izskanēja latviešu tautas dziesma “Bēdu manu lielu bēdu” - koris to tekoši nodziedāja latviešu valodā.

Sadraudzības vakars turpinājās ar Augšdaugavas novada koru uzstāšanos, kur ciemiņi tika iepazīstināti ar latviešu kordziedāšanas tradīcijām. Jauktā kora “Latgale” diriģente Anita Zarāne stāsta: “Tāpat kā vācu dziesmās, arī mūsu izpildījumā varēs dzirdēt, ka mēs slavējam Dievu un lūdzam Dieva svētību savai zemītei.” Apvienotais Augšdaugavas novada koris izpildīja divas garīga rakstura dziesmas, kā arī korim mīļas dziesmas no Dziesmu svētku repertuāra. “Latgale” un “Lašu koris” nepalika atbildi parādā – koncerta noslēgumā tika atskaņotas latviešu tautasdziesmas, pasākumu noslēdzot ar visiem mīļo tautasdziesmu “Pūt, vējiņi!”.

Teksts, foto: Māra Multiņa

Informācija par telpu apsekošanu patvertņu vajadzībām