Dziedāšanas svētki “Skanēt skan!”

AKTUĀLI

Pavasaris ir laiks, kad varam izbaudīt ne tikai dažādu putnu dziesmas un daudzveidīgas dabas skaņas, bet arī skanīgas bērnu un jauniešu balsis.

28. aprīlī Kultūras centrā “Vārpa” norisinājās Augšdaugavas novada izglītības iestāžu koru dziedāšanas svētki “Skanēt skan!”. Pasākums tika rīkots ar mērķi sekmēt bērnu un jauniešu līdzdalību Dziesmu un deju svētku procesā, kultūras mantojuma apguvē. Dziedāšanas svētkos piedalījās desmit Augšdaugavas novada 1.-4., 5.-9. un 5.-12. klašu kori no septiņām izglītības iestādēm. Kultūras centra “Vārpa” telpas bija pieskandinātas ar vairāk nekā 230 skolēnu čalām, daudzveidīgām koru dziesmu skaņām, ar dalīšanos kopdziedāšanas priekā.

Mūzika dzimst trīs reizes: pirmoreiz komponistā, otrreiz - atskaņotājā, trešo reizi - klausītāju sirdīs (D. Kabaļevskis). To varēja izbaudīt dziedāšanas svētkos, kuros jaunāko klašu kori izpildīja divas dziesmas, bet vecāko klašu kori – trīs dziesmas. Kopumā dziedāšanas svētkos izskanēja 23 dziesmas.

Koru sniegumā ieklausījās un to vērtēja eksperti: Anita Zarāne – mūzikas skolotāja, Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” jauktā kora “Latgale”, Daugavpils Valsts ģimnāzijas jauktā kora “Dveiņuve” vadītāja; Iveta Ustinskova – Daugavpils valstspilsētas pašvaldības iestādes “Vienības nams” bērnu vokālās studijas “Pērlītes” vadītāja, Daugavpils Centra vidusskolas mūzikas skolotāja; Inga Ašķeļaņeca – Augšdaugavas novada Ilūkstes mūzikas un mākslas skolas vokālā pedagoģe.

Jaunāko klašu kori saņēma pateicības par piedalīšanos, bet vecāko klašu kori saņēma diplomus.

Sadziedāšanās svētkos piedalījās, pateicības un saldas dāvanas saņēma: Zemgales vidusskolas 1.-3. klašu koris (vad. Jeļena Andrejeva); Lāču pamatskolas 2.-4. klašu koris (vad. Anastasija Lukašenoka); Naujenes pamatskolas 1.-5. klašu koris (vad. Inna Kralika); Špoģu vidusskolas 1.-4. klašu koris (vad. Guna Pētersone); Salienas vidusskolas 1.-5. klašu koris (vad. Oksana Klimanska); Ilūkstes Raiņa vidusskolas 1.-4. klašu koris (vad. Daiga Martinsone); Bebrenes vispārizglītojošās un profesionālās vidusskolas 2.-4. klašu koris “Dadzīši” (vad. Rita Kalvāne).

Vecāko klašu kori saņēma diplomus un saldas dāvanas: Salienas vidusskolas 6.-12. klašu koris (vad. Oksana Klimanska) – III pakāpes diplomu; Špoģu vidusskolas 5.-12. klašu koris (vad. Valerija Pogodina, koncertmeistare Margarita Livanoviča) – III pakāpes diplomu; Ilūkstes Raiņa vidusskolas 5.-9. klašu koris (vad. Anita Meikšāne, koncertmeistare Daina Paukšte) – I pakāpes diplomu.

Pasākuma noslēgumā Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece Ilona Linarde pateicās dziedātājiem par dalību korī un vēlmi dziedāt, skolotājiem – par ieguldīto lielo darbu un atbalstītājiem par palīdzību un līdzās būšanu. I. Linarde norādīja, ka dziedāšana korī sniedz pozitīvas emocijas, māca sadarboties un aicināja turpināt dziedāt un gatavoties Skolēnu dziesmu un deju svētkiem, kuri notiks pēc diviem gadiem. Savukārt eksperti norādīja, ka ir patīkami pārsteigti par lielo koru un dalībnieku skaitu, pateicās skolotājiem par ieguldīto darbu, kā arī novēlēja turpināt kopt dziedāšanas tradīciju un pilnveidot sevi.

Pasākumu rīkoja Augšdaugavas novada pašvaldības Izglītības pārvalde sadarbībā ar Valsts izglītības satura centru.

Izglītības pārvaldes metodiķe Inese Zuģicka

Foto: Marina Baranovska

Mākslas un garšu pasauli baudot