Dzejas diena “Visi vienā saulītē” Nīcgales bibliotēkā

AKTUĀLI

21. septembrī Nīcgales bibliotēkā mazie lasītāji svinēja dzejas dienas.

Bērni ar lielu interesi un prieku gatavoja radošo mājasdarbu, kopā ar audzinātājām Ināru Ašķeļjaņecu un Sarmīti Moli lasīja un paši ilustrēja variācijas par Jāņa Petera dzejoli “ZĪMĒJUMI”, un  uzstājās ar krāšņi ilustrētu priekšnesumu. Tad visi kopā klausījās un zīmēja ilustrācijas Ojāra Vācieša dzejolim par simtkāji, Katrīnas Paulas Safronovas dzejolim par ziliem brīnumiem. Vislielāko un saldāko prieku mazajiem māksliniekiem sagādāja dzejoļa “Vectēvs” ilustrēšana:

Es uzzīmēju vectēvu.

Kā?

Apkārt konfektes, vidū vectēvs

Tā.

Informāciju sagatavoja:
Ruta Bogdanova, bibliotēkas vadītāja

Ekskursanti iepazina Ambeļu, Biķernieku un Naujenes pagastu