Dzejas diena Demenes pagasta bibliotēkā

AKTUĀLI

19. septembrī Demenes pagasta bibliotēka notika Dzejas dienām veltīts pasākums pirmsskolas vecuma bērniem “Rīts ar dzeju” un tikšanas ar bērnu rakstnieci un novadnieci Stepanīdu Miloševiču. Uz pasākumu atnāca Demenes pagasta pirmsskolas izglītības iestādes bērni un audzinātāji. Kopā ar rakstnieci bērni spēlēja, minēja mīklas, atbildēja uz jautājumiem, parādīja savas zināšanas, klausījās jautrus dzejoļus un iepazinās ar rakstnieces grāmatām. Pasākums bija izzinošs un noritēja ļoti draudzīgi un jautri, par ko īpaši pateicamies Stepanīdai Miloševičai. Paldies arī Zilgmei Škutānei par gardu cienastu bērniem – āboliem un bumbieriem.

Paldies Daugavpils novada domei un Demenes pagasta pārvaldei par finansiālu atbalstu.

Informāciju sagatavoja:
Jeļena Sterlāne, bibliotēkas vadītāja

 

Olimpiskajā dienā Kalupes pamatskolā viesojās biatlona zvaigzne Jēkabs Nākums