Druvāni -10 gadu jubilejas koncerts

AKTUĀLI

Saulainajā 5. augusta pēcpusdienā Maļinovā pie saieta nama notika sengaidītais pasākums, veltīts Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu deju kolektīva “Druvāni” 10 gadu jubilejai. Kolektīvu jau 10 gadus vada Antra Dombrovska, kura ar savu talantu un mērķtiecību rada jauniešos interesi par tautas dejām un uztur dejotprieku, kā arī ar dejotāju talantu iepriecina skatītājus ne tikai pagastā, novadā un Latvijā, bet arī aiz robežas.

Svētku koncertā valdīja svinīga atmosfēra ne tikai dejotāju, bet arī skatītāju un ciemiņu vidū. Ar pateicības vārdiem uzstājās kolektīva vecākie pārstāvji, lai sveiktu deju kolektīva vadītāju Antru Dombrovsku un kolektīvu jubilejā. Siltus vārdus klātesošajiem veltīja deju kolektīva dalībnieka vecmāmiņa, kurai ir liels prieks par mazdēla dalību deju kolektīvā. Paldies vecākiem un vecvecākiem par jauniešu atbalstu un motivāciju tautas dejām. Mūsu jubilārus sveica arī Elena Koļesnikova,  bijusī saieta nama vadītāja. Maļinovas pagasta pārvaldes priekšsēdētājs Arkādijs Karņickis atzinīgi novērtēja deju kolektīva darbību un pateicās vadītājai Antrai Dombrovskai par prasmīgu, radošu un mērķtiecīgu darbu Maļinovas pagastā, par Maļinovas pagasta vārda popularizēšanu  Daugavpils novadā un Latvijas Republikā. Klātesošos ar savu klātbūtni pagodināja Daugavpils novada kultūras pārvaldes vadītāja Ināra Mukāne, kura pasniedza pateicības rakstu par tautas mākslas tradīciju uzturēšanu Daugavpils novada kultūrvidē, Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku nepārtrauktības procesa sekmēšanu, aktīvu līdzdalību novada pasākumos.

Svētku koncerta laikā deju kolektīvs “Druvāni” visus priecēja ar jaunām, jautrām, aizraujošām un jau redzētām dejām. Jauniešu raitais, vieglais dejas solis priecēja visus klātesošos ar enerģiju un aizrautību.

Profesionālā izaugsme, daudzveidīgs repertuārs – lūk, kas veicina veiksmīgu kolektīva izaugsmi. Jau 10 gadus deju kolektīvs “Druvāni” piedalās dažādos koncertos, festivālos un konkursos, Dziesmu un deju svētkos Rīgā, bet 2019. gadā folkloras festivālā Polijā kolektīvs “Druvāni” izcīnīja 1. vietu.

Tautas deju kolektīvam “Druvāni” novēlam daudzus gadus radošuma, saglabāt sirdī mīlestību uz tautas deju. Daudz laimes!

Natālija Davidova
Maļinovas pagasta saieta nama vadītāja

In memoriam