Droša interneta diena Nīcgalē

AKTUĀLI

3. martā Nīcgalē bērni apguva drošas uzvedības noteikumus tīmeklī un kā sevi pasargāt no vardarbības internetā.

1.-2. klašu skolēni veidoja drošu paroli, un visdrošāko paroli izveidoja Gundegas Pabērzas komanda. 4. un 5. klases audzēkņi zīmēja plakātus par labas un drošas uzvedības noteikumiem tīmeklī un kā rīkoties situācijā, ja saskaras ar pazemošanu un vardarbību internetā. Komandas prezentēja savu veikumu. Aktuālākā un lakoniskākā plakāta vērtējumu saņēma Edija Simanoviča komanda.

Informāciju sagatavoja:
Ruta Bogdanova,
Nīcgales pagasta Tautas bibliotēkas vadītāja

 

Atvadas no ziemas Kalkūnē