Drošā interneta diena Naujenē

AKTUĀLI

7. martā Naujenes Tautas bibliotēkas Bērnu nodaļā notika bibliotekārā stunda “Drošs internets”. Stundā piedalījās Lāču pamatskolas 5. klases skolēni. Tās mērķis bija iepazīstināt bērnus ar interneta, sociālo tīklu lietošanas noteikumiem un riskiem. Diskusijas laikā tika noskaidrots,  ko nozīmē privātums un privātā rakstura informācija, kādas sekas var būt, ja privāta informācija tiek publicēta internetā. Skolēni bija informēti par to, ka nepatīkamajās situācijās var droši vērsties pēc palīdzības, zvanot bērnu un jauniešu uzticības centrā pa tālruni 116111, ka arī griezties portālā www.drossinternets.lv. Bibliotekāro stundu vadīja Naujenes Tautas bibliotēkas Bērnu nodaļas bibliotekāre Aiga Soldatjonoka.

 

 

Par aktualitātēm ezeru apsaimniekošanā Daugavpils novadā