Par aktualitātēm ezeru apsaimniekošanā Daugavpils novadā

AKTUĀLI

Preses konferencē par aktualitātēm ezeru apsaimniekošanā stāstīja Dabas resursu nodaļas ezeru apsaimniekošanas speciālists Artūrs Kārkliņš.

“Ezeru apsaimniekošanā Zivju fonds ir izsludinājis vairākus pasākumus, un mēs, kā pašvaldība, pretendējam uz dažādiem projektu konkursiem. Višķu pagasta pārvalde ir iesniegusi projektu par līdaku mazuļu ielaišanu Luknas ezerā. Šis nav viņu pirmais projekts, jo līdz šim jau tika laisti mazuļi. Tāpat tiks iesniegts projekts uz tehniskā aprīkojuma iegādi un ekipējuma papildināšanu. Ir iesniegts projekts arī par zivju mazuļu ielaišanu Demenes ezerā, kā arī informācijas stendu izvietošanu sakarā ar licencēto makšķerēšanu. Vīragnas ezers arī jau ir ceļā uz licencēto zveju, pašlaik jau ir izstrādāts licencētās makšķerēšanas nolikums. Vīragnas ezerā projekta ietvaros ir plānota zandartu mazuļu ielaišana. Tāpat pie Vīragnas ezera ir plānots izstādīt informācijas stendus par licenzēto zveju, ja tiks apstiprināts nolikums”, tā A. Kārkliņš.

Novadā centralizēti tiek iesniegti projekti uz inventāra iegādi malu zvejniecības apkarošanai. Malu zvejniecības apsekošanai, ierakstīšanai un novērošanai plānots iegādāties laivu un tās aprīkojumu, kā arī motoru un mazākas tehnikas. Runājot par licencēm, Sventes ezerā ir beidzies licencētās zvejas nolikuma darbības termiņš, un, kamēr tas netiks atjaunots, ezerā varēs makšķerēt bez licencēm.

Nolikumi par licencēto makšķerēšanu Daugavpils novadā ir izstrādāti Demenes pagasta Briģenes ezeram, Medumu ezeram, kā arī Luknas un Višķu ezeriem un Dubnas upei Višķu pagasta teritorijas robežās. Licencētā makšķerēšana tiek ieviesta saskaņā ar Latvijas Republikas Ministru kabineta 2015. gada 22. decembra noteikumiem Nr.799 “Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība”.

Artūrs Kārkliņš arī pastāstīja, ka top divi projekti par sabiedrības informēšanu par makšķerēšanas un ezeru aktualitātēm novadā. Tiks piesaistīti dažādi speciālisti, veidoti televīzijas raidījumi un raidījumi radio stacijās. Šie projekti tiks iesniegti tuvākajā laikā.

Pēdējie projekti, kas novadā īstenoti ar Zivju fonda atbalstu, datējami ar 2015. gadu. Tā, piemēram, Višķu pagasta pārvalde tika īstenojusi projektu “Luknas un Višķu ezera zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu izstrāde”, kura gaitā izstrādāti zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumi Luknas un Višķu ezeram, kā arī projektu “Inventāra iegāde zivju resursu aizsardzības pasākumu uzlabošanai”, kura rezultātā kontroles nodrošināšanai iegādāta 1 termokamera. Abu projektu kopējais no Zivju fonda līdzekļiem piesaistītais finansējums sastādīja 5 320 eiro.

Olga Davidova

Teātra mēnesis Ambeļu kultūras namā