DRAUDZIŅ, NĀC VEIDOT EGLĪŠU ROTĀJUMUS!

Pašvaldība

4. decembrī plkst. 17.30 Naujenes kultūras centrā notiks eglīšu rotājumu veidošanas darbnīca bērniem “Cepurīšu bums!”. Veidosim mazas, lielākas, pūkainas, krāsainas cepurītes, lai krāšņi un silti ietērptu savas Ziemassvētku eglītes.

Informējam, ka darbnīcas laikā var tikt veikta filmēšana un/vai fotografēšana no darbnīcas rīkotāja un/vai citu tam pilnvaroto personu puses. Apmeklējot darbnīcu, apmeklētājs piekrīt, ka var tikt fotografēts un/vai filmēts un, ka iegūtais materiāls var tikt publicēts!

Pasākuma norises vieta: Naujenes kultūras centrs, Muzeja iela 6, Lociki

Kontakttālrunis uzziņām: 654 74268

Daugavpils novada dome rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli