Divās daudzdzīvokļu mājās veiks energoefektivitātes darbus

AKTUĀLI

22. aprīļa novada domes sēdē Daugavpils novada domes deputāti atbalstīja līdzfinansējuma piešķiršanu diviem energoefektivitātes projektiem.

Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Nr. 418, 18. novembra ielā, Vecstropu ciemā, vēlas veikt gala sienu siltināšanas darbus. Šie darbiem no pašvaldības līdzekļiem tiks piešķirti 18 763 eiro, no tiem energoaudita pārskata izstrādei un termogrāfijas veikšanai (694 eiro), tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai (2300 eiro), gala sienu siltināšanas darbiem (15 769 eiro).

Daudzdzīvokļu dzīvojamajā mājā Nr. 5 “Lasenberga”, Lasenbergas ciemā, Tabores pagastā vēlas veikt jumta seguma nomaiņas darbus un bēniņu siltināšanu. Kopējais piešķiramais līdzfinansējuma apjoms ir 31 624 eiro. No šīs summas energoaudita pārskata izstrādei un termogrāfijas veikšanai tiks novirzīti 510 eiro, tehniskā projekta dokumentācijas sagatavošanai 2200 eiro, jumta seguma nomaiņai ar bēniņu siltināšanu 28 914 eiro. Enerģijas ietaupījums pēc jumta seguma nomaiņas ar bēniņu siltināšanu sastādīs 32,96 kWh/m2 jeb 16%.

Maijā mācību poligonā “Meža Mackeviči” intensīvi turpinās zemessargu apmācība