Dienas aprūpes centra klienti apgūst filcēšanu

AKTUĀLI

Jau vairāk nekā gadu Višķu sociālās aprūpes centra paspārnē darbojas Dienas aprūpes centrs, kur novada iedzīvotāji ar garīgas attīstības traucējumiem deinstitucionalizācijas projekta ietvaros apgūst dažādas zināšanas un prasmes, lai varētu integrēties sabiedrībā un uzsākt patstāvīgu dzīvi. Dienas centru kopumā apmeklē 15 klienti, kuri dažādās nodarbībās apgūst dzīvei noderīgas lietas, piemērām, mācās šūt, veidot,  gatavot maltīti. Dienas centra klientiem nodrošinātas arī pusdienas, te ir iespēja izmantot dušas un veļas mazgāšanas pakalpojumu. Ar klientiem strādā četri speciālisti, katram ir iepriekš gūta pieredze kādā jomā, kas noder pašreizējā darbā.

ERAF projekta “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plānu īstenošanai Daugavpils novadā”  Nr.9.3.1.1/19/I/037 ietvaros šī gada sākumā tika iegādāts šūšanas un filcēšanas darbnīcas aprīkojums.

Tas ir jauns aprīkojums Višķu dienas aprūpes centra klientiem, kuri piedalās projektā “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā” Nr. 9.2.2.1./15/I/005, tāpēc izraisīja īpašu interesi un aizrautību apgūšanas etapā. Jauns aprīkojums, jauna pieeja apmācībām, nezināms un ļoti vilinošs. Dienas aprūpes centra darbiniekiem bija jāpadomā, kā to īstenot dzīvē.

Pašlaik notiek filcēšanas tehnikas apmācības, kas centra klientiem ir neredzēta un neierasta nodarbe. Jāsaka liels paldies Elvīrai Kokinai (Maļinovas pagasts), kura pacietīgi, soli pa solim, veica klientu apmācības. Pirmajā nodarbībā darbs pie filcēšanas sākās ar vienkāršākām tehnikām, tika veidotas pirts cepures. Liels pluss ir filcēšanā, kur vilnas spilgtās krāsas uzsit vilni noskaņojumam, rosina fantāziju un uzlabo omu.

Otrajā nodarbībā darbi jau kļuva sarežģītāki, Višķu dienas aprūpes klienti veidoja brošas.

Pie uzsāktajām nodarbībām Dienas aprūpes centra kolektīvs nedomā apstāties un jau kaļ plānus jauniem izaicinājumiem klientu prasmju pilnveidošanai.

“Anima Corde” gūst panākumus konkursā “Uzstaro 2021”