Multimodālās agrīnās intervences programma STOP 4 – 7 Špoģu vidusskolā