Deputāti apstiprina ieceri pārcelt Naujenes tautas bibliotēku uz ēku Daugavas ielā 34

AKTUĀLI

Deputāti apstiprina ieceri pārcelt Naujenes tautas bibliotēku uz ēku Daugavas ielā 34 Kraujā, kur pašlaik darbojas Naujenes jaunatnes un sporta centrs. Par šādu ieceri stāstīja Naujenes pagasta pārvaldes vadītāja Ināra Miglāne.

Naujenes tautas bibliotēka ir Naujenes pagasta pārvaldes izglītojoši informatīva struktūrvienība, kas dibināta 1955. gadā. Pirmo reizi bibliotēka akreditēta 2009. gadā un tai piešķirts vietējās nozīmes bibliotēkas statuss. 2016. gadā bibliotēka akreditēta uz 5 gadiem. Ēka, kurā pašlaik atrodas bibliotēka, ir fiziski novecojusi, tai sēžas pamati, telpās novērojams pārmērīgs mitrums, kas slikti ietekmē grāmatu uzglabāšanu, kā arī telpas ir pārāk mazas. Ēka būvēta 1955. gadā, tās platība – 180, 2 km2, tostarp lietderīgā platība, kas tiek izmantota kā bibliotēkas telpas, ir 179,5 kvadrātmetri. Ēka neatbilst MK noteikumiem Nr. 395, kas nosaka bibliotēku materiālā un tehniskā pamata normatīvus un bibliotēku standartus. Kā norāda Ināra Miglāne, lielākā problēma ir ēkas neatbilstība bibliotēkas funkciju veikšanai un attīstībai. Nav telpas krājuma izvietošanai, kā arī noliktavas telpu, šodien tās tiek nomātas no SIA “Meliors Krauja” 16 kvadrātmetru platībā ar nomas maksu 349 eiro gadā.

“Ēkas tehniskais stāvoklis turpina pasliktināties. Ir izveidojušās plaisas griestos un sienās, atdalās apmetums, ļoti sliktā stāvoklī ir elektroinstalācija. 2018. gada budžetā 6 355 eiro tika pieprasīti elektroinstalācijas nomaiņai, taču uzskatu, ka šo jautājumu tagad risināt ir nelietderīgi, jo par šiem līdzekļiem var rast arī citu risinājumu. Pārlieku lielā mitruma dēļ 2017. gadā tika iegādāts elektriskais mitruma savācējs, kas starpsezonu laikā ieslēgts no 5 līdz 6 stundām savāca 3 līdz 5 litrus ūdens. Telpās nav ventilācijas”, tā situāciju vērtē I. Miglāne.

Lai raksturotu bibliotēkas darbu, Ināra Miglāne informēja deputātus par statistikas datiem. Lasītāju skaits 2013. gadā bija 627, savukārt 2017. gadā jau sasniedzis 1250. Izsniegto grāmatu skaits 2013. gadā – 27 000, 2017. gadā -  45 000, tātad divkāršojies. Apmeklētāju skaits 2013. gadā – 35 280, 2017. gadā – 48 000. Interneta lietotāju skaits un grāmatu krājums pieaudzis par divarpus reizēm. Dotie statistikas dati liecina par bibliotēkas attīstību un pakalpojumu nepieciešamību.

Ekspertu tehniskās izpētes atzinumā, kas veikts 2006. gadā, sertificēts būvspeciālists atzina, ka ēkas fiziskais nolietojums ir 55 %, un rekomendācijās bija noteikts, ka ēkai nepieciešama renovācija, ūdens novadīšana no sienām, mūra sienu remonts atsevišķās vietās, cokolu un pamatu remonts, kā arī hidroizolācijas atjaunošana. Tātad jau 12 gadus atpakaļ ēkas tehniskais stāvoklis tika noteikts kā neapmierinošs. 2016. gadā bibliotēkas akreditācijas komisija norādīja, ka bibliotēkai nepieciešamas plašākas telpas, nav krātuves telpas, nepieciešams veikt remontu un uzlabot klimatiskos apstākļus. Līdzīgi norādījumi tika izteikti arī pirmās akreditācijas laikā.

2017. gadā ēka tika apsekota ar mērķi risināt ventilācijas sistēmas atjaunošanas jautājumu. Iekšējo ventilācijas sistēmu projektēšanas firma SIA “Aura” bija sastādījusi defektu novēršanas aktu, kurā norādīja, ka telpām būtu pilnīgi jāatjauno ventilācijas sistēma un šie darbi maksātu no 6 līdz 8 tūkstošiem.

Aptaujājot bibliotēkas darbiniekus, rezultātā ir izskanējis viedoklis, ka bibliotēkas telpas, tādas, kādas tās ir šobrīd, nav atbilstoša darba vide. Telpās pastāvīgi krājas mitrums, darbinieki bieži slimo. Īpaši mitrums ir jūtams starpsezonu laikā, telpās valda mitruma smaka. Arī apmeklētāji, pārnākot no bibliotēkas mājās, stāsta, ka drēbes ož pēc mitruma. Bibliotēkas telpās sanitārā telpa savienota ar siltummezglu, kas arī nav pieņemami.

2016. gada novembrī ēku apskatīja novada domes deputāti. Bibliotēka tās līdzšinējā veidolā vairs neatbilst apmeklētāju vajadzībām. Lai saglabātu šos pakalpojumus, kā to nosaka bibliotēku likums un MK noteikumi, kas regulē bibliotēku uzturēšanu, būtu jāmeklē risinājums bibliotēkas tālākas darbības nodrošināšanai.

Pagasta pārvalde izskata variantu bibliotēkas pārcelšanai uz Jaunatnes un sporta centra telpām, veicot projektēšanu ēkas pielāgošanai bibliotēkas vajadzībām.

Jaunatnes un sporta centra ēka būvēta 1956. gadā, tikai gadu pēc līdzšinējās bibliotēkas ēkas, un ir 296 kvadrātmetri platībā. 2017. gada decembrī tika veikta tās tehniskā apsekošana. Ja pirms tam bija iecere būvēt ēkai piebūvi un uzbūvēt otro stāvu, apsekošanas rezultātā tika konstatēts, ka pamatkonstrukcijas nolietojums ir jau 50 % un nepieciešama esošās ēkas atjaunošana, taču ar otrā stāva izbūvi rastos problēmas. Ēka ir vērtīga padomju laika celtne gan no arhitektūras, gan no estētiskā viedokļa. Ināra Miglāne ir pārliecināta, ka to vajadzētu saglabāt, veicot atjaunošanu un pārplānošanu, lai izvietotu tajās bibliotēku.

Pieņemtais lēmums par bibliotēkas pārcelšanu paredz arī līdz šī gada 1. jūlijam izstrādāt jaunatnes un sporta darba organizēšanas struktūru Naujenes pagasta teritorijā. Šobrīd telpas jauniešiem ir nodrošinātas visos pagasta ciemos. Tāda iespēja tiks rasta arī Kraujas ciemā, neskatoties uz pārmaiņām.

Tāpat diskusiju gaitā Ināra Miglāne minēja par to, ka pakāpeniski tiek atjaunots Naujenes kultūras centrs, kur notiek un varētu turpināt notikt gan kultūras, gan jaunatnes pasākumi, taču šim mērķim pagaidām ir piešķirti minimāli līdzekļi. Katru gadu tajā notiek remontdarbi un ir virzība uz priekšu. “Viena liela zāle, ko mēs varētu izmantot pasākumiem, ir kultūras centrā. Telpas jauniešu darbībai mēs noteikti atrastu. Savukārt esošās bibliotēkas telpas ir pārslogotas grāmatu izvietojuma dēļ un šis jautājums ir jārisina. Darbs ar jaunatni Kraujas ciemā tiks organizēts tieši tāpat kā pārējos pagasta ciemos”, tā I. Miglāne.

Novada domes deputāts Edgars Kucins pauda bažas par tālāko Jaunatnes un sporta centra ēkas likteni, tādēļ ieteica izskatīt variantu tā pārcelšanai uz tagadējās bibliotēkas ēku. Aktuāls, viņaprāt, jautājums ir par esošās centra aktu zāles pārbūvi, kas tiks pielāgota bibliotēkas lasītavai. Līdz ar to jaunieši varētu zaudēt zāli savu pasākumu norisei, kas līdz šim ietilpināja 50-70 cilvēkus.

Tāpat Edgaram Kucinam nav skaidrs, kas turpmāk apsaimniekos un uzturēs centram blakus esošo multifunkcionālo sporta laukumu, kas šobrīd vēl atrodas jaunatnes centra pārziņā. Vasaras periodā tajā aktīvi notiek dažādas sporta nodarbības. Ināra Miglāne skaidroja, ka laukums turpinās funkcionēt kā līdz šim.

Priekšsēdētājas vietnieks Arvīds Kucins norādīja, ka ir jāpārskata jaunatnes politika visā novada teritorijā un minētais jautājums par ēkas pārcelšanu, kā arī iespējamie risinājuma varianti jāizskata līdz 1. jūlijam, kā tas noteikts lēmumā.

Viens nu ir saprotams, arī Jaunatnes un sporta centra ēka tādā stāvoklī, kādā tā atrodas joprojām, ilgstoši funkcionēt vairs nevarēs. Ināra Miglāne rezumēja, ka, ieviešot pārmaiņas, varēs ēku pielāgot gan bibliotēkas, gan jauniešu vajadzībām.

Maļinovā iepazina maizes tapšanas noslēpumus