Demenē renovēs pašvaldības katlu telpu

AKTUĀLI

Novada domes sēdē apstiprināta iecere uzlabot siltumenerģijas ražošanas energoefektivitāti Demenes pagastā, atjaunojot pašvaldības katlu telpu Briģenes ielā 2. Projekts paredz kurināmo katlu un tam paredzētā aprīkojuma pilnīgu nomaiņu, tā kā pēdējo gadu laikā katli tikuši vairākas reizes remontēti. Ar šiem katliem tiek nodrošināts siltums Demenes kultūras namam, pirmsskolas izglītības iestādei un pagasta pārvaldei.

“Šī gada maijā, uzpildot divus katlus līdz vajadzīgajam darba spiedienam ar darba šķidrumu, konstatēts, ka radusies jauna sūce, jo metāla konstrukcija nespēj pilnvērtīgi izturēt spiedienu nodiluma dēļ. Tā kā ūdens teces parādās arvien biežāk, tiek bojātas arī ēkas iekštelpas,” par projekta nepieciešamību skaidro Demenes pagasta pārvaldes vadītāja Valentīna Gadzāne.

Saskaņā ar iepirkumu, remontdarbu izmaksas ir 54 472,61 eiro, kas tiks segtas, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz divdesmit gadiem.

 

 

 

Asfalta segums tiks atjaunots Līksnas un Kalkūnes ciema ielu posmos