Asfalta segums tiks atjaunots Līksnas un Kalkūnes ciema ielu posmos

AKTUĀLI

Līksnas ciemā atjauno Jaunatnes ielas posma no 1.982 līdz 2.382 km asfalta segumu. Darbus veic SIA “Krustpils” un plānots, ka būvdarbi noslēgsies 13. augustā. Jaunatnes ielu bija nepieciešams remontēt, jo tās asfalts atradās avārijas stāvoklī, tajā bija izveidojošās dziļas bedres, kurās pēc lietus uzkrājās ūdens. Iela tiek intensīvi izmantota, jo tā savieno ciema centru un valsts autoceļu A6. Projekts paredz arī vienas nobrauktuves izbūvi vietā, kur Jaunatnes iela savienojas ar Smilšu ielu.

Saskaņā ar veikto iepirkumu, kopējās pārbūves izmaksas ir  79 934,73 eiro, no tiem 59 951,05 eiro tiks segti, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 20 gadiem, savukārt pārējos 25% līdzfinansē pašvaldība.

Tāpat asfalta seguma darbi tiks veikti Kalkūnes ciema Kalkūnes ielā  21. Šajā ielas posmā notiek aktīva saimnieciskā darbība, tajā izvietojušies tādi uzņēmumi kā SIA “Avis D”, SIA “”Latspas”, SIA “Stars D” un SIA “Baltmaks”. Ņemot vērā intensīvos produkcijas pārvadājumus un Daugavpils pilsētas tuvumu, infrastruktūras uzlabošana kalpo kā svarīgs atbalsts uzņēmējdarbībai.  Šo ielas posmu aktīvi izmanto arī iedzīvotāji, jo netālu atrodas pirmsskolas izglītības iestāde, jauns bērnu rotaļu laukums un autobusu pietura.

Saskaņā ar iepirkumu, Kalkūnes ielas 21 asfalta seguma remontam  nepieciešami 57 279,63 eiro, no tiem 42 959,72 eiro tiks segti, ņemot aizņēmumu Valsts kasē uz 5 gadiem, savukārt pārējais tiks garantēts no pašvaldības Autoceļa fonda līdzekļiem. Būvdarbus veiks SIA “DSM Meistari”.

 

Novadā tiek pētīts ezeru dabas resursu stāvoklis. Sliktākā situācija – Koša ezerā, labākā - Višķezerā