Demenē jaunieši atgriezās deviņdesmitajos

Demenes pagasts

9. jūnijā Demenes kultūras namā notika Augšdaugavas novada jauniešu saliedēšanas pasākums "Atpakaļ deviņdesmitajos”, kuru organizēja Demenes un Laucesas pagastu jaunieši.  Uz šo pasākumu sabrauca vairāk nekā 60 jaunieši no Līksnas, Kalkūnes, Višķu, Skrudalienas un Demenes  jauniešu centriem. Vakars bija pilns ar jautriem konkursiem, kurus sagatavoja ciemos atbraukuši jaunieši. Vēl ar kopīgu balsošanu bija noteikti vakara karalis un karaliene. Tālāk jaunieši piedalījās aizraujoša kvestā ar dažādam aktivitātēm. Pasākums tika noslēgts ar kopīgu brīva laika baudīšanu.

Paldies jaunatnes lietu speciālistiem Zanei, Vladam, Andrejam, Inārai un Oļesjai par piedalīšanos!

Liels paldies Andrejam Pļiskam  par Linkolnu!

Un milzīgs paldies mūsu jauniešiem par piedalīšanos un organizāciju!

Teksts: Jeļena Goršentova

Zemes vienības nomas tiesību izsole Vecsalienā