Zemes vienības nomas tiesību izsole Vecsalienā

AKTUĀLI

Augšdaugavas novada pašvaldība rīko neapbūvētas zemes vienības nomas tiesību izsoli

2023.gada 27.jūnijā plkst. 11.00

Informācija par zemes vienībuAtrašanās vietaVecsalienas pagasts, Augšdaugavas novads
Kadastra apzīmējums4496 002 0158
Platība, ha4.5
Lietošanas mērķisZeme, kuras galvenā saimnieciskā darbība ir lauksaimniecība (NĪLM kods 0101)
Apgrūtinājumiaizsargājamo ainavu apvidus ''Augšdaugava''; pašvaldības autoceļu aizsargjoslas
Noteiktā nomas maksa, EUR/gadā, bez PVN238.50
Iznomāšanas mērķisLauksaimniecība
Nomas līguma termiņš6 gadi
Telpu nomas tiesību izsole Višķu dienesta viesnīcā