Visi Augšdaugavas novada tautas deju kolektīvi ir XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībnieki

AKTUĀLI

26. martā Daugavpilī notika XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” un lielkoncerta “Balts” deju kolektīvu koprepertuāra skate, kurā piedalījās 16 Augšdaugavas novada un Daugavpils pilsētas deju kolektīvi. Augšdaugavas novadu skatē pārstāvēja 10 kolektīvi.

Iestudējamo koprepertuāra grupu (A, B, C, D, E1, E2, F1, F2) deju kolektīvs izvēlas, izvērtējot savas spējas apgūt tajā iekļautos priekšnesumus mākslinieciski augstvērtīgā līmenī.

Novada  C grupas kolektīvi: Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauniešu deju kolektīvs "ANCE" (vad. Anita Meikšāne), Vaboles pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "AISMA" (vad. Ināra Podniece), Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu deju kolektīvs "Druvāni" (vad. Antra Dombrovska)

D grupas kolektīvs: Augšdaugavas novada Kultūras centra "Vārpa" deju ansamblis "Līksme" (vad. Aija Daugele)

E grupas kolektīvi: Līksnas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Daugaveņa" (vad. Kristīne Vasiļevska); Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete" (vad. Anita Meikšāne); Ilūkstes Kultūras un mākslas centra vidējās paaudzes deju kopa "Pilskalne" (vad. Antonija Stalidzāne); Nīcgales pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Lakši" (vad. Aija Daugele); Sventes pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ezerzvani" (vad. Oksana Petaško).

F grupas kolektīvs: Ilūkstes Kultūras un mākslas centra senioru deju kolektīvs "Ozolzīles" (vad. Sandra Stašāne).

Atbilstoši izvēlētajai grupai skatē kolektīvi izpildīja vienu izlozes un vienu izvēles deju no lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” repertuāra. Augšdaugavas novada Kultūras centra “Vārpa” deju ansamblis “Līksme” izdejoja arī vienu izlozes deju no deju lielkoncerta “Balts” repertuāra.

Deju kolektīvus vērtēja žūrijas piecu ekspertu sastāvā. Žūrijas priekšsēdētājs - Jānis Purviņš, deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs, deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais vadītājs. Žūrijas locekļi: Dagmāra Bārbale - horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja; Jānis Ērglis - deju svētku virsvadītājs, horeogrāfs, deju lieluzveduma “Mūžīgais dzinējs” mākslinieciskais vadītājs; Zanda Mūrniece - horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja, Tukuma novada deju kolektīvu virsvadītāja; Gunta Skuja -horeogrāfe, deju svētku virsvadītāja, Siguldas, Saulkrastu, Ādažu, Ropažu novadu deju kolektīvu virsvadītāja

Atbilstoši skatē iegūtajam punktu skaitam deju kolektīviem tika piešķirtas kvalitātes pakāpes (Augstākā, I, II vai III), pasniegti diplomi.

Augstāko pakāpi ieguva:

Līksnas pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Daugaveņa", Dvietes pagasta kultūras nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Dviete",
Ilūkstes Kultūras un mākslas centra vidējās paaudzes deju kopa "Pilskalne”

I pakāpe:

Ilūkstes Kultūras un mākslas centra jauniešu deju kolektīvs "ANCE”,
Augšdaugavas novada Kultūras centra "Vārpa" deju ansamblis "Līksme”,
Nīcgales pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Lakši”,
Sventes pagasta Tautas nama vidējās paaudzes deju kolektīvs "Ezerzvani”,
Ilūkstes Kultūras un mākslas centra senioru deju kolektīvs "Ozolzīles

II pakāpe:

Vaboles pagasta Kultūras nama jauniešu deju kolektīvs "AISMA",
Maļinovas pagasta saieta nama jauniešu deju kolektīvs "Druvāni”

Visi Augšdaugavas novada tautas deju kolektīvi ir kļuvuši par XXVII Vispārējo latviešu Dziesmu un XVII Deju svētku dalībniekiem.

Deju lieluzvedums "Mūžīgais dzinējs" notiks 7. un 8. jūlijā Daugavas stadionā. Latviešu skatuviskās dejas lielkoncerts "Balts" būs redzams 3. jūlijā "Arēnā Rīga".

Skates rezultāti ir pieejami vietnē: www.lnkc.gov.lv

Iedzīvotājiem ir iespēja iesniegt priekšlikumus un ieteikumus par izstrādāto un iesniegto tarifa projektu SIA AADSO